Kdo nezíská minimální počet bodů u jednotných přijímacích zkoušek na střední školy, musí jít na „učňák“. Tuto novinku prosazuje hlavně Asociace krajů ČR. Plzeňský kraj je však proti. Jasně se vymezil proti zavedení tzv. cutt-off score (bodovému minimu úspěšnosti). Podle vedení kraje se školství musí zaměřit na zlepšení kvality vzdělání, na otázku, proč děti, které vycházejí ze základních škol, neovládají matematiku a češtinu.

„V Plzeňském kraji nesloží maturitní zkoušku pouze pět procent žáků z celkového počtu, což znamená, že na středních školách studují děti s dostatečnou kvalitou,“ řekla náměstkyně pro školství Ivana Bartošová. „Řešením není omezit dětem přístup na maturitní obory, byť školu možná nedodělají. Způsobí to uzavření klíčových oborů, jako jsou například sociální a zemědělské obory,“ řekl hejtman Josef Bernard. „Z těchto oborů budou chybět lidé na pracovním trhu,“ dodal předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Jaroslav Šobr. Plzeňský kraj má vyvážený poměr učňovských a maturitních oborů. „Osmatřicet procent žáků 9. tříd nastupuje na učňovské obory, které se v našem průmyslovém kraji těší oblibě,“ dodal Bernard.

V Plzeňském kraji letos vychází z 9. třídy celkem 4230 žáků, pro které je ve školách 6500 míst.

Jednotná přijímací zkouška je zavedená teprve dva roky, takto přijatí studenti jsou teď ve 4. ročníku. Zatím se tedy nedá říci, zda jednotná přijímací zkouška měla, nebo neměla vliv na výsledky maturit. Názory ředitelů škol se různí. „Jsem pro uzákonění plošné spodní hranice. Zvýšilo by to kvalitu školy, o nedostatek žáků strach nemám,“ řekl ředitel Střední průmyslové školy v Klatovech Jiří Dio. Větší část ředitelů míní, že by toto opatření úroveň vzdělanosti spíše snížilo.

Zavedení hranice úspěšnosti by se projevilo u nástavbového studia, zároveň ne vždy musí mít žáci, kteří nesplní hranici, předpoklady ke studiu učňovských oborů. „U neúspěšných uchazečů hrozí, že si vyberou učební obor, který je nezajímá a stejně ho nedostudují, nebo už do školy vůbec nepůjdou a skončí se základním vzděláním,“ upozornila Bartošová.