Přestože dává Plzeňský kraj do rozvoje venkova a jeho vodohospodářské infrastruktury více než jiné kraje, mnohým převážně malým obcím vodovody a kanalizace chybějí. Aby kanalizace v celém kraji fungovala, jak má, potřebná částka by podle odhadu hejtmana Josefa Bernarda musela činit 10 miliard korun.

„Letos uvolní Plzeňský kraj z rozpočtu 67 milionů korun na podporu výstavby vodních děl určených ke sběru a čištění odpadních vod a zásobování obyvatelstva pitnou vodou,“ řekla krajská radní pro životní prostředí a zemědělství Radka Trylčová. Dotace jsou dvousložkové obce mohou žádat zvlášť na kanalizaci a zvlášť na vodovod.

Díky kanalizaci domácnosti také ušetří. Dodnes si totiž musí lidé v lokalitách bez kanalizace zajišťovat odvoz splaškové vody. Stočné vyjde levněji než častý vývoz. „V malých obcích, kde není vybudování kanalizace povinné, si odvoz splaškové vody zajišťuje každý sám a jde to do tisíců,“ upozornil Jiří Herz z firmy zabývající se odvozem odpadních vod.

V Plzeňském kraji je na vodovod a kanalizaci napojeno 85 procent obyvatel. To řadí kraj mezi nejhorší v České republice.

Podle evidence z roku 2018 je v Plzeňském kraji vybudovaná kanalizace v 399 obcích, tudíž bez ní jich zůstává 102. Na vodovod je napojeno 383 obcí, bez vodovodu jich je 118.

Letos se kanalizace dočkají například v Koterově, kde se o výstavbu kanalizace a vodovodu snaží řadu let. „To že není kanalizace v malých obcích, chápu, ale Koterov je součást Plzně,“ stěžuje si koterovský obyvatel Václav Komárek.

Ne všude je možné kanalizaci vybudovat. Pro nejmenší obce v kraji, které nemají ani pět set obyvatel, by byl následný provoz drahý. V těchto případech je řešením domácí čistírna vod.

Větší pokrytí kanalizace v kraji by zlepšilo kvalitu vody v řekách, jelikož tam často část splašků končí.

„Pokuty se udělují individuálně případ od případu, jsou v řádech desetitisíců až statisíců,“ řekla Lenka Gerátová z České inspekce životního prostředí oddělení ochrany vod v Plzni.