Podle přednosty Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň Jindřicha Fínka však odborníci neví, proč je výskyt rakoviny v regionu tak vysoký. „Obecně se jedná o nádory, které něco vylučují. Je tedy vidět, že zde nějaká noxa (škodlivina, pozn. red.) byla, ale nevíme kdy. Avšak je vidět, že jsme něco požívali, orgány to následně vylučovaly, a proto je tady více nádorů,“ vysvětlil přednosta. Podle něj ubývá ve velké míře nádorů žaludku. „Za to mohou praktičtí lékaři, kteří dají pacientům antibiotikum, ať je jim cokoliv. Na zdraví jim to sice nepomůže, ale vyvraždí to bakterie v žaludku a lidem pak nádor žaludku nehrozí,“ řekl Fínek. Dodal, že rovněž ubývá nádorů vaječníků, a to díky užívání antikoncepce.

Naději na uzdravení nebo na prodloužení života dávají pacientům moderní metody léčby, jakými jsou imunoterapie nebo cílená terapie. „Imunoterapie existuje několik desetiletí, ale až nyní se dostala do stavu, kdy je schopna zachraňovat životy ve všech stádiích onemocnění,“ popsal onkolog Fínek.

24. mezinárodní folklorní festival CIOFF® Plzeň 2022, úvodní večer v Konstantinových Lázních.
Mezinárodní folklorní festival začal v Konstantinových Lázních, podívejte se

Při imunoterapii pacient dostává lát-ky, jež v těle dokáží nastartovat procesy, které zastaví či zpomalí růst nádoru. Imunoterapie spolu s cílenou terapií (zvolená na míru pro daného pacienta na základě co nejpřesnější znalosti nádoru, pozn. red.)by se měla podle Fínka stát během tří až pěti let stát nosnou onkologickou léčbou. Tento typ léčby je přitom v Čechách dle lékařů dobře dostupný díky síti komplexních onkologických center. „O léčbě nemocného nerozhoduje jednotlivec, ale multidisciplinární tým, kde je onkolog, chirurg, patolog či radiodiagnostik,“ informoval Fínek.

Předsedkyně České onkologické společnos-ti Jana Prausová upozornila, že nejdůležitější po zjištění, že by pacient mohl mít nádor, je dostat ho co nejrychleji právě do onkologického centra. „Kde je nejen dovyšetřen, je stanovena přesná diagnóza a na míru vytvořena léčba, ale léčí se i přidružené choroby a jeho duše,“ uvedla Prausová.

Onkologové se v Plzni sešli při zahájení kampaně Dotek, která upozorňuje na možnosti moderní léčby a prevenci.