Fúze krajských nemocnic má konkrétní podobu. Stodská a Domažlická nemocnice budou sloučeny do Klatovské nemocnice. V původním návrhu se počítalo také s fúzováním nemocnice v Rokycanech, ta by se ale kvůli rozsáhlé rekonstrukci měla k ostatním zdravotnickým zařízením připojit společně s Horažďovickou nemocnicí a nemocnicí Svatá Anna v Plané až v roce 2022. Pokud fúzi 9. září schválí zastupitelé, zařízení se k 1. lednu 2020 sloučí.

„Jde o sloučení holdingu Nemocnice Plzeňského kraje a tří nemocnic, které jsou si územně blízké a zároveň si konkurují nejen personálně, ale hlavně pacienty. Nástupnická organizace ponese název Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.,“ uvedla radní pro zdravotnictví Milena Stárková (ČSSD).

Podle radní přinese spojení nemocnic několik výhod a pacienti a zaměstnanci změnu nepocítí. „Spojení nemocnic by mělo optimalizovat výnosy ze zdravotního pojištění a uspořit například za DPH, náklady na management nebo informační technologie (IT). Odhad ekonomických přínosů je 32 milionů korun ročně. Nemocnice mezi sebou budou lépe spolupracovat, společně nakupovat nebo vzdělávat zdravotníky,“ vysvětlila Stárková.

Fúzi schvaluje také náměstek hejtmana Pavel Čížek (STAN). Podle něj bylo řízení nemocnic prostřednictvím holdingu složité. „Struktura nemocnic se zpřehlední a vedení se zjednoduší. Zaznamenali jsme také dobré ohlasy u pojišťoven,“ řekl Čížek.

„Nemocnice zůstávají ve stoprocentním vlastnictví kraje. Zbývající dvě zařízení v Horažďovicích a Plané budou dceřinými společnostmi zfúzovaného subjektu a kraj si stále ponechává jako jediný akcionář vliv nad všemi krajskými nemocnicemi,“ zdůraznila Stárková.

Vzniklý subjekt získá nový název, a tím pádem budou muset jednotlivá oddělení projít novou akreditací. Tu ale podle Stárkové získají bez problémů. „Je to pouze administrativní záležitost,“ dodala radní.

Opoziční zastupitel Richard Pikner (TOP 09) se sloučením nemocnic souhlasí. „Fúzi máme v našem volebním programu a určitě má význam. Jsem rád, že se připravuje,“ okomentoval situaci Pikner.