V novém projektu je chce podpořit při obnově starých ovocných sadů a alejí a při výsadbě nových alejí podél cest a v obcích. Projekt, který byl v pátek zahájen v genovém sadu Tyršův sad v Plzni, je v první fázi určen pro obce Tachovska a Domažlicka, v dalších letech kraj uvažuje o vyhlášení grantového programu pro výsadbu ovocných stromů i v jiných částech regionu.

Do krajiny by se měly v první fázi vracet stromy devíti vybraných odrůd jabloní a pěti druhů hrušní. „Je to běh na dlouhou trať, protože se nemusí každý strom ujmout, a pokud ano, je potřeba o něj pečovat. Budeme se snažit, aby se nám podařilo dosáhnout výsadby tisíce stromů každý rok," uvedl krajský radní pro životní prostředí Petr Smutný. Zhruba po dvou letech kraj projekt vyhodnotí.

U vzniku myšlenky na návrat ovocných stromů do krajiny byli zástupci Chráněné krajinné oblasti Český les. Proto se s projektem začíná v okresech, kde oblast leží. Obce si mohou zdarma vyzvednout deset až 50 stromků.

„V současné době není dodavatel starých odrůd jablek a hrušek. Rádi bychom tímto projektem podpořili české odrůdy tak, aby lidé jedli spíš je, než přivezené plody ze zahraničí," poznamenal pěstitel původních odrůd ovoce Pavel Šrámek. Náklady v první etapě mají dosáhnout až tři čtvrtě milionu korun. Kraj stromky zaplatí a bude na obcích, aby je zasadily a pečovaly o ně.

I když plody tradičních ovocných stromů nejsou mnohdy tak líbivé jako naleštěné ovoce ze supermarketu, řada lidí se k jejich pěstování pro jejich chuť, trvanlivost i výkonnost vrací. Pro zachování původních dřevin vznikají genové sady, jeden je i na kraji Plzně. Genofond původních jabloní, hrušní, třešní a dalších ovocných stromů čítá v celém regionu západních Čech 500 až 600 odrůd.