V záloze jsou i další varianty. V plánu je prodloužení vodovodu z Karlovarska, hudbou daleké budoucnosti je pak zásobování pitnou vodou z Hracholusek či výstavba nových přehrad, pro něž je v kraji vytipováno celkem deset míst.

Plzeňský kraj se snaží najít optimální řešení zásobování pitnou vodou pro své obyvatele. Z toho důvodu nechal loni vypracovat ve spolupráci s dalšími subjekty dvě studie proveditelnosti. První nese název „Propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Domažlice – Holýšov s Plzeňskou aglomerací“ a druhá „Propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Klatovy, Švihov, Přeštice, Dobřany a Plzeňská aglomerace“.

Studii Propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Domažlice – Holýšov s Plzeňskou aglomerací si můžete prohlédnout ZDE

Studii Propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Klatovy, Švihov, Přeštice, Dobřany a Plzeňská aglomerace si můžete prohlédnout ZDE

Jak již jejich názvy napovídají, cílem je přivést vodu z Nýrské přehrady až do Plzně. Na obě větve by se napojily desítky obcí po trase. „Zhotovitel obou studií, jímž je společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, nyní ještě zpracuje stručnou kompilaci obou navzájem souvisejících větví vodovodu. Předpoklad je do konce roku, pak bude následovat jednání Plzeňského kraje s ministerstvem zemědělství a ministerstvem životního prostředí o možnostech financování,“ uvedla mluvčí Krajského úřadu Eva Mertlová s tím, že náklady studie odhadují pro každou větev cca 1,3 miliardy Kč, dohromady tedy 2,6 miliardy. Je ale samozřejmě možné realizovat stavbu postupně, po etapách. „Řešení financování a výběru investora ještě není uzavřeno, je spíše na začátku. Obecně se dá říci, že bez výrazné finanční podpory státu vodovod realizován nebude. Prozatím se pracuje s myšlenkou investora jako svazku obcí či akciovou společností vlastněnou obcemi, ale v tuto chvíli není varianta jasná a byla by to spekulace říci, která to bude,“ upozornila Mertlová.

Výstavbu by uvítali např. v Lužanech na jihu Plzeňska, kde dosud obecní vodovod nemají. „Situace s vodou se stále zhoršuje, takže pokud by se projekt podařilo realizovat, budeme rádi. Bude-li to finančně v našich silách, napojíme se,“ potvrdila lužanská starostka Věra Petrželková.

Na výstavbu si ale obce musejí počkat. Nejprve musí být vyřešena otázka financí. Pak je podle Mertlové třeba počítat minimálně dva roky na projektovou přípravu, jeden rok na povolovací procesy a dva roky či více let na samotnou stavbu.

Ve hře Hracholusky i nové přehrady

Ve hře ale je i zásobování obcí v kraji vodou z jiných vodních ploch. „Prozatím se počítá s propojením stávajících skupinových vodovodů v kraji, včetně prodloužení vodovodu z vodní nádrže Žlutice v Karlovarském kraji. U Hracholusek prověřuje v současnosti Povodí Vltavy, zda je nádrž dostatečně hydrologicky zajištěná i pro případný vodárenský odběr,“ informovala Mertlová s tím, že vodárenské využití Hracholuské přehrady by znamenalo vybudovat odběrný objekt u hráze, úpravnu vody, přiváděcí řady pro napojení spotřebišť. Také by se nejprve muselo vyřešit, kdo by byl investorem a způsob financování.

Zavržena není ani myšlenka nových přehrad, v celostátním koncepčním dokumentu je uvedeno celkem deset míst v kraji, kde by mohly vzniknout (Kladruby Úhlavka, Šipín Úterský potok, Amerika Klabava, Strážiště Střela, Čachrov Ostružná, Kočov Mže, Kočov Sedlišťský potok, Ondřejovice Jelenka, Všeruby Třemošná a Javornice Javornice). „U žádného z chráněných profilů v současnosti neprobíhají žádné přípravné práce, není to tedy na pořadu dne,“ dodala Mertlová a upozornila, že pokud by se nyní začalo o nějaké z lokalit uvažovat, je případná realizace otázkou minimálně dvaceti let.