O budování a údržbu stezek zvaných Berounka Trails se v současnosti stará Mikroregion Radnicko. Ten by měl nyní od kraje obdržet dotaci 10 milionů korun na přípravu a vybudování dalších nových úseků. Z dotací Plzeňského kraje, které musí ještě dnes schválit zastupitelé, bude financována příprava a výstavba stezek na území obce Újezd u Svatého Kříže, podél potoka Velká Radná, v Rezortu Darová a dále stezky na území obce Olešná.

Více než 700 tisíc korun má dostat také obec Předenice nacházející se nedaleko Přeštic. Předenice mají získat dotaci na opravu komunikace, která vede z obce směrem do místní části Nový Mlýn. Cesta má být součástí budoucí významné cyklotrasy na trase Plzeň-Přeštice.

„O vybudování cyklotrasy vedoucí z Plzně až do Přeštic samozřejmě usilujeme. Budeme moc rádi, když si k nám v budoucnu najdou cestu i cyklistéz Plzeňska, kteří se mohou v Přešticích zastavit třeba na pivu v Pivovaru U Přeška nebo nahlédnout do historie ve vyhledávaném městském muzeu,“ uvádí starosta Přeštic Karel Naxera s tím, že cyklostezka by mohla vést až do Švihova, takže by ji mohli využívat i cyklisté směřující na Šumavu.

NOVÝ ÚSEK U MOCHTÍNA

Nový úsek cyklostezky má také vzniknout na regionální cyklotrase č. 305 u Mochtína na Klatovsku. „Jde o velký projekt. Cyklostezka vznikne v části od bývalého mlýna k silnici č. III/171. Obec na výstavbu cyklostezky obdrží 4,7 milionu korun,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek. Plánovaný úsek dlouhý více než 800 metrů a tři metry široký začíná napojením na místní komunikaci a na silnici III/18716. Cyklostezka dále prochází po zemědělských pozemcích severozápadním směrem. Povrch bude tvořit asfaltový koberec.

Díky dotaci kraje má vzniknout další nově zbudovaný úsek v Rokycanech podél ulice Plzeňská. Kraj poskytne dobrovolnému svazu obcí Horní Berounka na vybudování nové části cyklostezky více než čtyři miliony korun.

Plánovaný úsek začíná napojením na již realizovaný průtah cyklotrasy CT3 městem Rokycany, za dopravním připojením ulice Baarova na ulici Plzeňská. „Od místa napojení na stávající část této cyklotrasy bude cyklostezka vedena souběžně při jižní straně ulice Plzeňská a povede směrem do Plzně,“ popisuje situaci starosta Rokycan Václav Kočí.

Levá strana cyklostezky končí křížením ulice Plzeňská. Pravostranný úsek končí před nadjezdem nad železniční tratí Plzeň-Praha, kde se napojí na již zrealizovaný úsek cyklotrasy CT3 ve směru Klabava, Ejpovice, Plzeň.