Nic takového jako tato komise v kraji dosud nefunguje. Jejím úkolem bude sledovat problematiku menšin na území kraje a iniciovat činnost Krajského úřadu v tomto ohledu. Dále se bude zabývat i problematikou integrace menšin a projednávat podněty, které se jich týkají.

„Demografický vývoj ukazuje, že problematika národnostních menšin bude vyžadovat do budoucna více pozornosti i ze strany Plzeňského kraje. V roce 2001 se podle sčítání lidu v kraji hlásilo k české národnosti cca 524 tisíc obyvatel, v roce 2011 pak cca 400 tisíc obyvatel. Podle tohoto sčítání lidu jsou v Plzeňském kraji nejpočetněji zastoupeny tyto národnosti: slovenská (cca 8 tisíc obyvatel), ukrajinská (cca 3,5 tisíce obyvatel), vietnamská (cca 2,7 tisíce obyvatel) a německá (cca 1 tisíc obyvatel)," uvedla mluvčí Krajského úřadu Šárka Stará.