„Dávají to sem prodavačky, uklízečky i barmani. A to proto, aby měli kde parkovat jejich nadřízení,“ tvrdí řidič, který si nepřeje zveřejnit své jméno, ale redakce ho k dispozici má. Například v Bezručově ulici jsou podle něj takto blokována nejméně tři parkovací místa. Další ve Zbrojnické, Františkánské či Dominikánské ulici.

Strážníci, které nespokojený řidič oslovil, mu prý nedokázali pomoci. „Jen na mě nechápavě hleděli a nevěděli, o čem mluvím,“ dodal. „Čekáme zboží a místo pro zásobování je daleko. Potřebujeme zaparkovat přímo u vchodu,“ hájil se pracovník jednoho z obchodů v Bezručově ulici.

Deník na problém upozornil městskou policii. „Lidé, kteří si stěžují, mají pravdu. Jde totiž o překážky v silničním provozu. Strážníci se nyní na tyto prohřešky zaměří,“ uvedla mluvčí Městské policie v Plzni Jana Pužmanová. Lidem, kteří blokují parkovací místa, hrozí ve správním řízení až padesátitisícová pokuta.

Podle plzeňského právníka Luboše Korandy by další pokutu mohli dostat za nepořádek. „Umístění prázdných beden nebo podobných předmětů na veřejném parkovišti by mohlo být také posuzováno jako znečištění místní komunikace. „Ten, kdo takové znečištění způsobil, je povinen komunikaci neprodleně uvést do původního stavu a za takový přestupek mu může být uložena pokuta až do výše 300 tisíc korun,“ upřesnil Koranda.

Názor právníkaLuboše Korandy:

„Veřejná parkoviště jsou vymezené plochy pozemní komunikace, které jsou určeny k veřejnému nebo obecnému užívání spočívajícím ve stání motorového vozidla a jako takové je smí bezplatně nebo za poplatek užívat každý, zdůrazňuji každý, obvyklým způsobem a k účelům, k nimž jsou určeny. Pokud někdo na pozemní komunikaci, v tomto případě na veřejné parkoviště, umístí jakoukoliv překážku, náklad, materiál nebo jiné předměty, které mohou ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu, je povinen ji neprodleně odstranit. V opačném případě se dopouští přestupku proti zákonu o provozu na pozemních komunikacích, za který mu může být uložena bloková pokuta až do 1000 Kč nebo ve správním řízení až do 2000 Kč. Parkování, tedy stání vozidla, je samozřejmě také provozem na pozemní komunikaci. Provozem se tak nemyslí pouze pohyb po komunikacích, ale veškeré užívání, tedy i nehybné stání, parkování na komunikaci v souladu se zákonem. Umístění jakýchkoliv odpadků, prázdných beden nebo podobných předmětů na veřejném parkovišti by mohlo být také posuzováno jako znečištění místní komunikace a ten kdo takové znečištění způsobil je povinen komunikaci neprodleně uvést do původního stavu a za takový přestupek mu může být uložena až do 300 000 Kč."