V Čívicích vystoupil sbor Musica Amica pod vedením Karla Nejdla, operní árie zapěla Natálie Šmausová za klavírního doprovodu Štěpána Slavíka a koledy na varhany zahrály Kateřina a Karolína Ulrychovy. Slovem provedl Petr Jirásek a páter Günter z plaské farnosti. Díky obětavosti Lukáše Dolejše a Jaroslava Kosnara byl kostel Nejsvětější trojice v Čívicích první v západních Čechách, které osvítilo Betlémské světlo, jen pár desítek minut poté, co dorazilo na plzeňské hlavní nádraží. Zpříjemnit si adventní čas dorazilo na sever Plzeňska více jak sto návštěvníků. 

Adéla Šmausová