Koupání není doporučené ani na přehradě v Českém údolí a stav na boleveckých rybnících není o moc lepší. Na Boleveckém rybníku kvalita vody značně kolísá, záleží na počasí a na místě měření. Právě horka vodě nesvědčí. Ta je zpravidla nejhorší v okolí pláže Ostende.

“Důvodem zhoršené kvality je takzvaná kvetoucí voda neboli řasy a sinice. Samy řasy nejsou nebezpečné, ale sinice mohou způsobit pálení očí, bolesti hlavy a žaludeční problémy. Záleží na době, po kterou člověk ve vodě pobývá,“ uvedl Jindřich Duras z Povodí Vltavy.

Nejčistější rybníky jsou Kamenný a Šídlovský. „Možná proto, že jejich dno je převážně kamenné. Na něm mají sinice horší podmínky pro přežití,“ dodává Duras.

Hladiny řek na Plzeňsku klesají díky méně častým srážkám a navíc jsou na koupání příliš studené. Radbuza je značně znečištěná a také nevhodná ke koupání. Čistší jsou Úhlava a Úslava.

Kvalita vody na Plzeňsku

Senecký rybník 2
Velký bolevecký rybník 2
Velký bolevecký rybník - pláž Ostende 3
Šídlovský rybník 1
Kamenný rybník 1
Velké košutecké jezírko 2 – 3
Hracholusky - hráz, Radost 4
Hracholusky - zbytek 3
(1 – dobrá, 2 – zhoršená, 3 – špat〜ná, 4 – nevyhovující)