Koterov, na jehož území žije 2 307 obyvatel, měl do výstavby pouze dešťovou kanalizaci, voda z ní byla svedena do řeky Úslavy.

„Díky investici za více než čtvrt miliardy korun je Koterov připravený na další rozvoj. Kromě stavby kanalizace jsme v závěru stavby zrekonstruovali celou lokalitu Koterova, vyjma Koterovské návsi, kterou obnovil Městský obvod Plzeň 2,“ uvedl primátor města Plzně Pavel Šindelář.

Akce v Koterově zahrnovala stavbu oddílné kanalizace splaškové a dešťové včetně rekonstrukce a dobudování dopravní infrastruktury, zásobování Koterova pitnou vodou, rekonstrukci stávající vodovodní sítě a výstavbu nového vodovodního řadu v ulici Pod Kopcem. Součástí byla také realizace přeložek plynovodů vyvolaných uložením nové oddílné kanalizace a závěrečnou úpravu komunikací.

Splaškovou kanalizaci město napojilo na Úslavský kanalizační sběrač, který je strategickou ekologickou investicí města a který zajišťuje odkanalizování a rozvoj okrajových částí Božkov, Koterov, části Lobez, Bručné a komerční zóny u obchodního centra Olympia.