V červnu roku 2016 odlili nový zvon do hradní kaple ve Švihově na Klatovsku, kde zvon chyběl. Dělo se tak přímo na nádvoří před zraky lidí. Zvon má 37,5 cm v průměru a váží cca 30 kg. Má na sobě reliéf Korunovace Panny Marie a je na něm napsáno, jak zvon vznikl, letopočet, nápisy k Panně Marii, že byl ulit na hradě Švihov, a také jak se na něj přispívalo; na jeho výrobu byla vypsána sbírka, do které se zapojili obyvatelé Švihova i lidé z celé ČR.

V březnu 2015 byly vysvěceny dva zvony v Chudenicích. První nese jméno svatá Anna, jako patronka Chudenic, podle kaple sv. Anny, a druhý zvon je svatý Jan Křtitel, kterému je zasvěcen i kostel.

STOKILOVÁ TEREZIČKA

Na Domažlicku se oprav dočkali například ve Ždánově, kde se podařilo uschovat jeden ze dvou zvonů z kapličky, která v obci stála od 17. století. Opravený zvon se veřejnosti představil v roce 2016 a rozezněl ho plzeňský biskup Tomáš Holub. Tímto okamžikem zahájila obec veřejnou sbírku na stavbu nové kaple. „Nyní se staví zvonice mimo objekt v zastřešených prostorách. Až bude hotová, tak se jeřábem posadí na střechu kaple. Poté začnou práce na vitrážích, oknech a nahození fasády. Vše bychom chtěli mít hotové zhruba v dubnu nebo květnu,“ informuje starosta obce Václav Pflug.

Ve Skořicích na Rokycansku se obec postarala o navrácení zvonů do místního kostela sv. Václava. Původně byly ve věži tři zvony, jeden byl za první světové války zrekvírovaný. Na třetí zvon Terezičku (100 kg) při-spěli občané ze Skořic a Štítova. Nejmenší Terezička byla ukrytá v Mirošově. Až roku 2000 nechaly Skořice, nákladem cca 290 tisíc korun Rudolfem Manouškem dva nové zvony vyrobit.

O nových zvonech v Přimdě na Tachovsku se zmiňuje borský farář Miroslav Martiš. „To bylo před několika lety, když se opravoval kostel v Přimdě. Nový malý zvon byl také umístěn v opravené kapli v Újezdu pod Přimdou. Obojí zhruba před deseti roky,” uvedl Martiš.

s přispěním zpč. zpravodajů