Biskupství plzeňské podle mluvčí Aleny Ouředníkové minulý týden ve středu na jednání ekonomické rady schválilo žádost města Dobřany na převedení nemovitosti. „Nyní už se akorát musí připravit smlouva a bezúplatnému převodu nic nebrání,“ informovala Ouředníková.

Dobřany si nyní od Českého vysokého učení technického v Praze nechaly zpracovat posudek na stav kostela. Ze studie vyplývá, že je třeba kvůli zachování památky nějakým způsobem vyřešit ´vnitřní mikroklima´, které je příliš vlhké a na konstrukci kostela vytváří nevratné škody. „Jsme jedině rádi, že bude převod možný, neboť tento kostel patří mezi dominanty města,“ řekla Terelmešová.

V kostele sv. Víta se koná i mnoho kulturních akcí, jako výstavy, koncerty vážné hudby, ale i svatby, které jsou dleTerelmešové pro jejich účastníky nezapomenutelné.

Město Dobřany se nerozhodlo ke kroku dostat památku pod svá křídla ze dne na den. „Kostel máme v nájmu již od roku 1995. V té době jsme se zavázali, že ho budeme rekonstruovat, což plníme. Do budovy už jsme investovali miliony korun,“ dodala Terelmešová. „Kostel však bude potřebovat další nákladné opravy kvůli zvýšené vlhkosti. Jako majitelé snáze dosáhneme dotace,“ uzavřela místostarostka.