„Báň je už ve velmi špatném stavu, dřevěné trámy jsou ztrouchnivělé,“ okomentoval situaci místostarosta obce Michal Böhm. Sundavání báně bylo rozděleno na dvě etapy. „V první jsme pomocí trámů sejmuli věžičku, ve druhé jsme zbytek báně svázali a snesli na zem,“ řekl vedoucí stavby a dodavatel Rudolf Faust. „Nyní musíme věž zajistit provizorní střechou. Letos uděláme ještě půlku báně ve dřevě a zbytek se bude plechovat až za rok podle dotací,“ dodal Faust.

„Kostel je původně gotický, báň ale pochází z dob baroka. Snažili jsme se zjistit, kdy byla opravována. Jeden pamětník si vzpomněl, že v sedmdesátých letech báň opravovali horolezci s lany,“ řekla historička obce Eva Horová.

Občané Dolní Lukavice kostel běžně využívají. „Konají se zde pravidelné nedělní bohoslužby a různá vystoupení. Máme skvělého faráře pana Hermanovského, který chodí mezi lidi a navštěvuje děti ve škole,“ podotkl místostarosta.

Sejmutím báně z věže kostela byla zahájena další část rekonstrukce svato-stánku. „Vždy, když seženeme peníze, kostel opravujeme. Už řadu let. Máme v plánu zrekonstruovat jeho vnitřek a udělat novou fasádu. Rádi bychom nechali opravit hodiny na věži, které jsou nefunkční. Také zvony zatím nahrazují elektrické zvony umístěné na škole,“ uzavřel místostarosta. Letošní práce jsou zatím vyčísleny na 600 tisíc korun.