S profesorem Petrem Pazdiorou, přednostou Ústavu epidemiologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, si Deník povídal o epidemii koronavirové infekce, příznacích a nárůstu obětí ve světě.

Do jaké míry je pro nás koronavirus nebezpečný v porovnání s chřipkovou epidemií, která nyní sužuje celou Českou republiku?

V České republice zatím neevidujeme žádný případ nakažení tímto virem, takže riziko je pro v tuto chvíli nulové. Potenciálně se ale připravujeme na situaci, kdyby se tato nákaza v Česku objevila. V této době je ale spíše nutné řešit, jak se bránit před chřipkovou epidemií.

Jaké jsou první příznaky koronavirové infekce? Jsou obdobné jako u chřipky? A jak se nákaza přenáší?

Koronavirová infekce je skutečně obdobou chřipky. Původce se přenáší kapénkami, ale nedá se vyloučit, že by se virus mohl přenést i aerosolem nebo prachem, kdy se kapénky po určité době usadí v podobě prachu a jeho vířením je člověk může znovu vdechnout. Podobně jako u dalších koronavirů se také u tohoto typu viru nedá vyloučit ani přenos stolicí, avšak zatím o tom nejsou žádné důkazy. U obou nákaz – u chřipky i u koronavirové infekce – se uvádí, že kontagiozita, čili schopnost nakažené osoby nakazit někoho dalšího, je zhruba stejná. Tedy že jeden člověk může nakazit dva další.

Koronavirová infekce už překonala počtem obětí epidemii SARS, na kterou v letech 2002 až 2003 zemřelo ve světě 774 lidí. Jaké jsou u těchto dvou nákaz odlišnosti, popřípadě jaký vir je nebezpečnější?

U koronaviru a původce onemocnění SARS je asi 98procentní shoda genomu. Virus SARS patří i do stejné podskupiny koronavirů, takže je zde celá řada podobností počínaje rezervoárovým zvířetem, od kterého se nákaza šířila, což byl netopýr. Z toho vyplývá i určitá naděje, že postupy při vývoji léčiv a vakcín proti epidemii SARS by se mohly nyní hodit při výzkumu tohoto nového koronaviru. Rozdíly mezi nákazami jsou mj. ve smrtnosti, avšak nyní je předčasné identifikovat, v čem hlavní odlišnosti těchto infekcí spočívají.

Objevila se informace, že lék na HIV uzdravil v Thajsku pacientku nakaženou koronavirem. Vnímáte to tak, že je léčba na dobré cestě?

Je pravda, že v Bangkoku byla vyzkoušena kombinace léků na infekci HIV s léky proti chřipce a léčba zabrala. Nicméně nelze z toho vyvozovat nějaké sáhodlouhé závěry. Každý pokus se cení a jestli se někomu podaří najít cestu k úspěšné léčbě, tak to bude samozřejmě velmi důležité. Ale specifický lék koronavirových infekcí jako takový v současnosti neexistuje. Zatím se pouze využívají skupiny léků, které se používaly v souvislosti s léčbou eboly, infekce HIV nebo chřipky.

Jak se před koronavirem nejlépe ochránit?

Prevencí je respirační hygiena. Tedy aby člověk nekýchal do dlaní, ale do předloktí, aby používal jednorázové kapesníky anebo aby neměl jednu ústenku na celý den, ale aby je měnil. Důležité je také vyhýbat se většímu počtu lidí – návštěvy tržišť by si mohl člověk v zahraničí určitě odpustit.

Je podle vás pravděpodobné, že se koronavirus dostane do České republiky?

Domnívám se, že je to vysoce pravděpodobné, protože vztahy s asijskými zeměmi máme silné, takže do Česka může dorazit klidně už v průběhu jara.

Jaký máte názor na dovoz výrobků z Číny? Existuje v tomto případě podle vás riziko nakažení koronavirem?

Velké množství věcí se dováží nejen letecky, ale i lodní dopravou. Většina dnes dovezeného zboží byla vyrobena předtím, než došlo k šíření infekce. Navíc nelze předpokládat, že by virus přežil v nevhodných podmínkách delší dobu.