Podrobná zpráva Akreditační komise už je na světě. Dvanáctistránkový spis, který vysvětluje důvody odebrání magisterských akreditací, dorazil na Západočeskou univerzitu ve středu před polednem. „Rektorka ji postoupila děkanovi právnické fakulty s žádostí, aby se ke stanovisku vyjádřil,“ uvedla mluvčí ZČU Kamila Kvapilová. A děkan práv Jan Pauly začne v nejbližších dnech připravovat reakci na odmítavý verdikt komise. Už dříve ale vedení školy jasně avizovalo, že fakulta má personální zabezpečení výuky na dobré úrovni a výtky komise bere jako neoprávněné a nespravedlivé.

„Bez ohledu na rozhodnutí ministerstva začala rektorka ve vedení univerzity projednávat způsob zabezpečení dostudování studentů, neboť tato povinnost vyplývá ze zákona,“ uvedla mluvčí ZČU Kamila Kvapilová. O možnostech kam stovky mladých lidí umístit kolují různé spekulace. Podle některých z nich vznikne jakási odnož Karlovy univerzity nebo soukromá právnická škola, která pojme bezprizorní studenty.

Vedení práv a univerzity zvažuje údajně řadu právních kroků, které mají fakultě zajistit navrácení magisterského programu, jednou z variant je prý i nová žádost o přidělení potřebných akreditací. Studenti už zaslali stížnost na rozhodnutí komise k Ústavnímu soudu, do středy navíc sesbírali asi 2700 podpisů pod petici, kterou chtějí předat ministerstvu školství.

O osudu plzeňských práv definitivně rozhodne právě ministerstvo školství, to musí konečný verdikt vydat do 30 dnů. I proto vedení univerzity i práv plánuje brzkou schůzku s Dobešovým náměstkem Wilhelmem.

Odůvodnění stanoviska Akreditační komise najdete ZDE.