Ze zprávy bude vycházet žádost o prodloužení akreditace magisterských a bakalářských oborů práv, které platí shodně do konce června 2012. O reakreditaci musí požádat fakulta do konce října. Pokud by komise zjistila na fakultě závažné nedostatky, navrhla by Ministerstvu školství přerušení akreditace na dobu, než by se odstranily.

„Zprávu, na níž jsme pracovali od března, jsme dnes dopoledne předali na podatelně Ministerstva školství,“ potvrdil děkan Květoslav Růžička. Podle něj dokazuje, že práva se po skandálech s rychlostudenty, podivným přijímáním i zkoušením nadále reformují. „Situace se konsoliduje,“ uvedl.

Kontrolní zprávu projednal minulý týden bez výhrad nový akademický senát fakulty. Zpráva hodnotí hlavně zabezpečení studia, programy a sylaby předmětů, garanty oborů, přijímání a zkoušení, ale také doktorské a rigorózní studium. Fakulta ji po projednání komisí vyvěsí na webových stránkách.

„Fakulta je pracovištěm, které funguje naprosto standardně. Má velký vědecký potenciál i velmi dobré hodnocení kvality výuky. Do budoucna se může výborně rozvíjet. Spory, které tady probíhaly, byly personální, například o koncepci,“ řekl senátor Richard Pokorný.

Jediným větším problémem je podle děkana Růžičky personální situace kvůli hrozícím odchodům více než 20 kantorů. Jasných výpovědí ke 30. červnu je zatím jen šest. Ostatní se rozhodnou v červnu. „Ale vlastní výuku i na příští semestr máme zajištěnou,“ uvedl děkan. Studenti si ale stěžují, že neví, k jakému učiteli se mají na zapsat.

Škola podle děkana potřebujeme hlavně nové profesory a docenty, kteří budou garanty oborů pro obnovení akreditace. Děkan na ně počátkem května vyhlásil výběrové řízení a už dnes odpoledne bude vědět, kolik lidí se přihlásilo.

Část akreditační komise, pro niž je zpráva určena, ji bude zkoumat 6. a 7. června v Plzni. Koncem června ji projedná v Praze velké zasedání komise.