Pod pomníkem Josefa Františka Smetany je každý rok vysazována sukulentní letnička Echeweria, která ukazuje kolemjdoucím kolikátého přesně je. Rostlinky jsou vysázeny v truhlících, aby se s nimi při každodenním přesazování lépe manipulovalo a zároveň , aby neustálým pohybem netrpěly. Ve Smetanových sadech je vysázeno téměř čtyři tisíce letniček. Tráva se zde seká každý týden, nejčastěji ve čtvrtek.