Stezku vybudovaly Lesy ČR. „Trasa je necelé dva kilometry dlouhá a je na ní sedm informačních tabulí. V klidu se dá projít zhruba za hodinu," řekl Zdeněk Regent, jeden z autorů projektu.

Na všech sedmi stanovištích si lidé mohou ověřit či doplnit znalosti v rozpoznávání stromů, zvířat i rostlin, mohou se dozvědět i o funkcích lesa… A narazí i na strašidla a lesní skřítky, z nichž většina má původ v místních legendách a pověstech.

„Náklady na vybudování trasy dosáhly částky 400 tisíc korun, v rámci prací se podařilo opravit také dvě lávky. Zámek Kozel patří k nejoblíbenějším památkám kraje a doufáme, že stezka ještě zvýší jeho atraktivitu," doplnil ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Plzeň Ivan Klik, který doufá, že vybavení trasy se nestane terčem vandalů, jak tomu už bohužel bývá.

Stezka se vine po cestách s nově upraveným štěrkodrťovým povrchem. Kromě informačních tabulí na ní na turisty čeká několik odpočinkových míst včetně zastřešeného posezení.