Region je podle zástupců koalice specifický tím, že je tvořený jedním velkoměstem a velkým počtem malých obcí, což klade velké nároky na dopravní infrastrukturu. Uskupení proto požaduje urychlení dostavby obchvatů měst a obcí na silnicích první a druhé třídy, které jsou zatížené velkým množstvím tranzitní dopravy. Dalším specifikem je podle koalice také geografická poloha regionu, jenž hraničí s Německem. Jak uvedl plzeňský primátor Martin Baxa Plzeňský kraj usiluje o to, aby se dostal do státního plánu staveb vysokorychlostních železnic, konkrétně z Prahy přes Plzeň na Norimberk a Mnichov. Kraj, poslanci a města chtějí v této souvislosti začít jednat s dotčenými státními orgány, aby byla Plzeň zařazena do systému vysokorychlostních železnic (VRT).

„Na dopravě přímo závisí kvalita každodenního života v naší zemi. Pokud se má Česko a Plzeňský kraj dostatečně rozvíjet, neobejde se bez funkční, spolehlivé a bezpečné dopravní sítě, která bude dobře navazovat na sítě našich sousedů. Kromě zásadního zrychlení povolovacích procesů je klíčové stabilní financování dopravních staveb. Vláda musí mít jasný a dlouhodobý plán toho, kolik peněz půjde v budoucnu do infrastruktury. Obce, města a kraje tak budou moci lépe plánovat výstavbu obchvatů a dalších důležitých dopravních staveb. Stávající nahodilé financování výstavbu komplikuje a brzdí,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

„Za alarmující považujeme fakt, že Správa železnic v současné době nepočítá se stavbou vysokorychlostní železnice přes Plzeň. Proto budeme iniciovat zahájení jednání s dotčenými orgány o znovuzařazení Plzně do systému vysokorychlostních tratí. Jestliže by byla Plzeň při stavbě vysokorychlostních tratí obejita, stala by se městem druhé kategorie, kam žádný významný investor s vysokou přidanou hodnotou nepřijde. Současně vysokorychlostní spojení Plzně s Prahou a se západní Evropou považujeme za atraktivní zejména pro mladou generaci. Chceme-li dál rozvíjet přeshraniční ekonomické vztahy a udržet v regionu vysoce kvalifikované odborníky, je proto třeba plánovat zcela novou vysokorychlostní trať Praha – Plzeň – Norimberk,“ řekl lídr kandidátky SPOLU v Plzeňském kraji Martin Baxa (ODS).

Zleva jsou na snímku předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, předseda ODS Petr Fiala, lídr kandidátky SPOLU v Plzeňském kraji Martin Baxa (ODS), lídr KDU-ČSL v kraji Stanislav Šec, krajský lídr TOP 09 Marek Ženíšek a hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová (ODS).