POVED zajišťuje projekty, které jsou spojeny s veřejnou dopravou. Jedním z projektů, na kterém společnost v současné době pracuje, je osazení deseti míst v kraji informačními panely, z nichž cestující zjistí, v kolik jim odjíždějí navazující spoje městské i příměstské dopravy. Další rozpracovaný projekt Deníku popsala ředitelka společnosti POVED Zdeňka Kmochová.

Co přesně znamená Rozvoj Integrované dopravy Plzeňska (IDP) s využitím bezkontaktní čipové karty?
Od roku 2002 funguje systém IDP, v němž pět dopravců uznává jízdní doklad aktivovaný na Plzeňské kartě. Cílem systému je propojit všechny druhy doprav tak, aby měl cestující širokou nabídku a nemusel čekat na jednoho dopravce a přitom používal jediný jízdní doklad.

V čem spočívá rozvoj tohoto systému?
IDP dnes působí pouze na území Plzně a dalších 43 obcí v jejím okolí. Na severu sahá až do Horní Břízy, na východě do Rokycan, na jihu zhruba do Dobřan a na západě do Zbůchu. První etapa systém rozšíří na 174 obcí – na severu až do Plas, na východě do Rokycan, Hrádku, Mirošova a Mýta, na jihu do Přeštic a Blovic a na západě do Heřmanovy Hutě a Stodu. Odtud do Plzně dojíždí nebo z ní denně vyjíždí 86 % lidí. Na většině tras si pak cestující bude moci vybrat, zda jet vlakem, nebo autobusem za jednotné jízdné.

Zvýší se počet zón? Teď fungují dvě – vnitřní P pro Plzeň a vnější Z pro její okolí…
Bude jich mnohem víc. Každá obec, která má městskou dopravu, ji bude mít dál, pokud bude chtít, a k tomu přibudou vnější zóny. Budou menší a už ne ve tvaru mezikruží jako dnešní vnější zóna Z. Cena zón bude jednotná, kromě těch s městskou dopravou, kde bude stanovovat cenu obec, která městskou dopravu platí.

Když tedy potom bude někdo cestovat například z Přeštic do Plzně, bude muset mít zaplacené dvě zóny?
Dvě až tři, podle toho, odkud pojede. Stanovení cen je zhruba na úrovni železniční dopravy nebo o něco vyšší, ale zároveň nižší než cena u většiny autobusových dopravců. Cena je stanovena na průměrný počet pracovních dní v měsíci. Cestující na tom sice finančně tolik neušetří, ale bonusem pro ně je, že mohou jezdit v případě potřeby několikrát denně či o víkendech.

Měsíční cena bude tedy stejná, jako když dnes jede člověk tam a zpět 21 pracovních dní v měsíci?
Ano, přibližně. Kdyby pak jeli víckrát za den, jedou zdarma. A bonusem jsou víkendy. Obrovské plus je, že lidé už nebudou muset mít po kapsách drobné, budou moci mít nabito buď klasické jízdné, nebo elektronickou peněženku. Ta dnes funguje jen ve vozech Plzeňských městských dopravních podniků a u dalších dvou dopravců. Lístek z elektronické peněženky na Plzeňské kartě si nově koupíte i v autobusech ČSAD autobusy Plzeň.

Jak to bude s předplatným?
Respektujeme dnešní tarify, kdy lze Plzeňskou kartu nabít na 1-123 dní, na 180 dní, což je zhruba půlroční předplatné, a celoroční. Cenově výhodnější bude půlroční a roční předplatné.

Kdy toto rozšíření zavedete?
První etapa začne fungovat v prvním pololetí příštího roku. V další etapě bychom chtěli systém rozšířit na Radnicko. Postupně během let by měla IDP fungovat na území celého Plzeňského kraje.

Lidé, kteří dojíždějí například z Plas, si tedy budou muset pořídit něco jako Plzeňskou kartu?
Nositelem jízdného se stane přímo Plzeňská karta. Lidé pro ni samozřejmě nebudou jezdit do Plzně, ve vybraných městech přibudou místa, kde ji lze nejen zařídit, ale také nabít. To je dnes možné jen v prodejnách v Plzni nebo na samoobslužných terminálech. Do budoucna bychom chtěli zavést i dobíjení přes internet a ve vozidlech.

A co ti, kteří už Plzeňskou kartu mají? Budou si ji muset vyměnit? Nebo si jen přikoupí další zónu?
Dneska mají koupenou vnitřní a vnější zónu. To bude platit minimálně i pro první čtvrtletí roku 2012. Úderem dne D ale platnost zóny Z skončí a lidé si začnou nabíjet více zón. Kartu tedy budou moci používat dál.

Co znamená Den D? Jak to bude přesně probíhat?
Je zatím předčasné tím plést lidem hlavy, všechno se dozvědí včas.

Mnoho lidí si však nabíjí předplatné na celý rok. Jak to bude u nich?
Předplatné pro vnější zónu nebude tentokrát platné pro celý rok, takže jim už v září vysvětlíme, jaké změny je v průběhu roku 2012 čekají.

Hromadná výměna karet nehrozí?
Hrozí, ale až v dalších letech, a rozhodně ne kvůli tomuto rozšíření. Kvůli svému stáří začínají být karty vydané v roce 2004 na hranici životnosti. Tahle výměna ale cestující nezatíží, získají naopak kvalitnější kartu.

Kolik celé rozšíření IDP stojí?
Náklady se pohybují kolem deseti milionů korun, projekt financuje Plzeňský kraj za přispění Evropské unie.

Evropské dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad vyšetřuje i policie a stovky projektů se musely přehodnotit. Ovlivnila tato kauza i tento projekt?
Smlouva mezi Plzeňským krajem a ROP měla být podepsána už v prosinci 2009, nakonec se tak stalo až letos v březnu, což je opravdu velké zpoždění.

Znamená to, že pokud by nedošlo k přebodování, mohl už systém fungovat?
V platnosti by ještě nebyl, ale příprava projektu by byla snazší a realizace by nastala minimálně o čtvrt nebo o půl roku dříve. Teď všechno děláme na poslední chvíli, všechny termíny jsou tak hůř zvládnutelné. Nicméně chceme být optimisty a věříme, že se projekt povede dotáhnout bez komplikací.