„Klokanův kufr je soubor didaktických pomůcek, které naučí dítě vše, co potřebuje umět před nástupem do školy,“ sdělila jedna z autorek Jiřina Bednářová. Hlavním přínosem projektu je budování spolupráce a rozvoj komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují předškolní, základní a umělecké vzdělávání. Vzniklá partnerství pomáhají zkvalitňovat vzdělávání zejména v místních školách, ale také rozvoj podpory vzdělávání dětí. Do projektu se také řadí spolupráce s dalšími školami. Ředitelé a zástupci škol se tak mohou účastnit seminářů zaměřených na rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti.