Čtvrtstoletí existence oslaví letos plzeňská diecéze. Oslavy a připomínání jejího vzniku budou provázet věřící po celý rok, slavnostní ceremoniál se uskuteční 30. května při Dni Plzeňské madony v katedrále sv. Bartoloměje. „Bude oceněno pětadvacet osobností, což je výjimka pro letošní jubilejní rok. Příště chceme oceňovat vždy pouze tři osoby,“ uvedl plzeňský biskup Tomáš Holub.

Letošní rozpočet biskupství je kolem 110 milionů korun (bez rozpočtů farností). Necelou polovinu z toho tvoří příspěvek od státu (46 milionů korun), což ale nestačí ani na mzdové náklady zhruba 200 zaměstnanců (z toho na 100 kněžích). Biskupství proto investuje i do komerčních projektů, například do domů a pronájmů bytů. „Jde nám o to, aby byla diecéze schopna se sama uživit,“ prohlásil generální vikář diecéze Krysztof Dędek.

Screening vrozených srdečních vad u novorozenců.
Lékaři odhalí u dvaceti dětí ročně vrozené srdeční vady

Jde například o bytový dům v Jablonského ulici se 37 byty, další bude v Houškově ulici a biskupství koupilo i ubytovnu v Zahradní ulici. „Vlastníme asi 180 bytů, které pronajímáme. Jde o komerční nájem, ale pokud má někdo sociální problém, jsme schopni to s ním individuálně řešit,“ uvedl biskup Holub.

Řekl, že 99% pozemků, na které se vztahovaly restituce, už je vypořádaných. Naprostou většinu z nich biskupství propachtovává (pronajímá) dál. Jde o cca 2,5 tisíce hektarů polních a zemědělských pozemků a 1,9 tisíce hektarů lesů. Jen v několika případech musela diecéze řešit vypořádání soudně, v naprosté většině případů se dohodla.

Ilustrační foto
Bývalé Tesco na Americké už vyhlíží prodavače i zákazníky

Rozloha diecéze činí 9 236 km2. Je v ní 10 vikariátů a 71 farností, 574 kostelů a kaplí. Slouží zde 101 kněží, z toho 39 řeholních a pět trvalých jáhnů.

Letošní nej… plzeňské diecéze25. 5. Noc kostelů 2018
30. 5. Den Plzeňské Madony – oslavy vzniku plzeňské diecéze
26. 10. Oslavy Charity 25 let, Depo2015
23. 11. Zahájení výstavy o kardinálu Beranovi v mázhausu plzeňské radnice