Po náročné rekonstrukci se po třech letech 2. června otevře dominanta Plzně, katedrála svatého Bartoloměje. V gotickém chrámu byl opraven celý interiér včetně veškerého vybavení, jako jsou oltáře, lavice, obrazy a další výzdoby. Obnoveny byly také varhany. Rekonstrukce vyšla na zhruba 100 milionů korun.

Poprvé budou zpřístupněny podkrovní prostory katedrály, ve kterých bude zároveň vybudována nová expozice. Plzeňské biskupství chystá ke znovuotevření ve spolupráci s městem Plzní bohatý program.

Podle Jana Soukupa, jednoho z architektů, který měl rekonstrukci na starost, byla obnova chrámu velice náročná. „Rekonstrukce měla dvě části, stavební a restaurátorskou. Každá z nich má svou vnitřní logiku a nejhorší bylo vše zkoordinovat tak, aby se tyto fáze nepletly,“ zhodnotil architekt.

Po technické stránce byl pak velkým problémem stav kleneb. „Zjistili jsme, kolik žeber klenby už vypovědělo službu. Některá z nich byla během války prostřílená. Střely od Němců ze 6. května 1945 poničily také malby v presbitáři,“ popsal Soukup.

Biskup Tomáš Holub zdůraznil, že se jedná o největší vnitřní rekonstrukci chrámu za 100 let. „Katedrála je centrum diecéze. Je skvělé, že pokračuje její přeměna ve smyslu architektonického slohu do katedrály ve smyslu sídla biskupa. Teprve při této rekonstrukci bude dokončena jedna z věcí, která katedrálu charakterizuje, a to katedra biskupa (biskupský trůn, pozn. aut.). Katedrou se katedrála stala i církevně katedrálou,“ řekl Holub.

Do renovovaných varhan, které čítají na 4000 píšťal, pak přibude jedna ojedinělá píšťala. „Bude na ni vyryto jméno prvního biskupa Františka Radkovského. Dostal ji darem od diecéze k 80. narozeninám,“ uvedl Holub.

Varhany byly zhotovené v roce 1894 a několikrát přestavovány. „Teď se vracejí do původní podoby. Zachovalo se přibližně 80 procent píšťal,“ přiblížil regenschori katedrály sv. Bartoloměje Aleš Nosek.

Hlavní celebrant Václav Malý

Znovuotevření doprovodí několikadenní bohatý program. Ten začne ve středu 2. června, kdy se katedrála otevře veřejnosti. Součástí bude vernisáž venkovní výstavy nesoucí název Srdce města, srdce diecéze. Lákavou novinkou bude také zpřístupnění turistických prostor v podkroví.

Středeční oslavy pak vyvrcholí koncertem Plzeňské filharmonie. „V úvodu zazní nápěv a rozezní se zvony, pak zazní reminisence písně Plzeňská věž a začne slavnostní koncert,“ informovala ředitelka filharmonie Lenka Kavalová.

Koncerty se budou vysílat on-line a omezené množství osob bude mít možnost se osobně zúčastnit s negativním PCR testem.

Ve čtvrtek a v pátek si katedrálu prohlédnou příslušníci integrovaného záchranného sboru a učitelé jako poděkování za jejich práci v období pandemie, a také veřejnost, jako třeba studenti.

Na sobotu je plánovaná bohoslužba, jejíž hlavním celebrantem bude pražský biskup Václav Malý. „Je to jeden z kaplanů naší katedrály. Začínal kněžskou službu zde v Plzni,“ odůvodnil Holub.

Pro veřejnost je na sobotu rovněž připravený varhanní koncert s názvem Tři varhaníci na 4000 píšťal. „Varhanům před vystoupením požehná biskup Tomáš,“ poznamenal Nosek.

Na varhany zahraje Nosek jako domovský varhaník, Josef Kšica, varhaník svatovítské katedrály, a Franz Josef Stoiber z Regensburgu.

V neděli se uskuteční první pontifikální biskupská mše, kterou bude celebrovat biskup Holub. „Poprvé usednu do katedry, která je pro biskupa vyhrazena a přitom požehnáme limitovanou edici repliky sochy plzeňské Madony,“ sdělil biskup.

Oslavy vyvrcholí charitativním koncertem, jehož výtěžek je určen matkám samoživitelkám. Vystoupení organizuje Divadlo Josefa Kajetána Tyla.