„Letošní Tříkrálová sbírka bude zahájena v pondělí 5. ledna jako vždy na plzeňské radnici," řekl za Diecézní charitu Plzeň Miroslav Anton.

Koledníkům na radnici požehná biskup František Radkovský, který už v 10 hodin téhož dne zahájí sbírku v Karlových Varech.

Den před zahájením projde západočeskou metropolí tradiční tříkrálový průvod. „Vyjde ve 14 hodin z náměstí Republiky a za doprovodu živé hudby půjde ulicí Bedřicha Smetany, Bezručovou, Františkánskou, přes sady do Martinské, k řece a podél ní na lávku pro pěší vedle Mostu Milénia a ke kostelíku U Ježíška. Průvod bude součástí sbírky a Tři králové budou vybaveni kasičkou, do níž budou lidé moci přispívat. Koledníci budou představovat druhou trojici mudrců, která v průvodu půjde. Kolem třetí hodiny dorazí všichni ke kostelíku, kde už bude čekat Josef a Marie s jezulátkem. Mudrci se mu pokloní a všichni společně si zazpívají koledy," uvedla za pořadatele Markéta Čekanová.

„Pro ty, kdo nechtějí jít s průvodem, jsme připravili novinku: Tříkrálový koncert. Od dvou hodin zhruba do půl třetí vystoupí v kostele sbor Vox Imperfecta," doplňuje jedna z organizátorek Alena Kozáková.

Farnosti, charity a další pořadatelé sbírky už mají jako vždy představu, komu vybranými penězi pomohou. Například koledníci z Dobřan tradičně podporují domov Radost v Merklíně – tentokrát přispějí na novou studnu, kterou klienti domova bez kvalitní pitné vody nutně potřebují.

Na území plzeňské diecéze vynesl loňský ročník Tříkrálové sbírky rekordních 3,6 milionu korun, což bylo o 300 tisíc korun více než v roce 2013.

V celé republice vloni koledníci do kasiček posbírali osmdesát milionů korun. I to byla rekordní částka.

Komu pomohou Tři králové roku 2015?

Záměry organizátorů Tříkrálové sbírky 2015 v Plzni a na severním a jižním Plzeňsku:

Farní charita Blovice
- pomoc sociálně slabým, zejména seniorům a rodinám s více dětmi v rámci farnosti
Římskokatolická farnost Dobřany- příspěvek na vybudování nového zdroje pitné vody pro Domov Radost Diakonie ČCE Merklín
Farní charita Dolní Bělá- Podpora projektů Diecézní charity Plzeň, z toho částka 4000 Kč pro sociálně slabou ženu
Římskokatolická farnost Dýšina- pomoc sociálně potřebným občanům na území farnosti, podpora pečovatelské služby
Římskokatolická farnost Chotíkov- podpora žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí 
s lehkým mentálním postižením ze tříd ZŠ Chotíkov, Domov pro matky s dětmi v tísni Plzeň
Městská charita Plzeň- podpora projektů: Domov sv. Zity – chráněné bydlení (Sladkovská 20), Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, jednorázová akutní sociální výpomoc, Osobní asistence Plzeň, podpora akcí a pomoci sociálně slabým dětem a mládeži ve farnostech vikariátu Plzeň – město
Římskokatolická farnost Nýřany- adopce na dálku, přebytek pro Domov sv. Aloise Plzeň
Římskokatolická farnost Kralovice- podpora projektů Diecézní charity Plzeň – Sociálněterapeutické dílny Meclov
Římskokatolická farnost Město Touškov, Kozolupy- projekty Diecézní charity Plzeň, Azylový dům Domažlice
Chotěšov- příspěvek na volnočasové aktivity děti ze sociálně znevýhodněného prostředí z Chotěšova a okolí, 
podpora provozu Centra sociální rehabilitace sv. Vavřince a sociálně terapeutických dílen sv. Josefa Meclov
Farní charita Přeštice- Domov pokojného stáří Naší Paní v Klatovech, podpora činnosti Farní charity Přeštice
Farní charita Plasy- Domov sv. Vavřince Meclov
Římskokatolická farnost Starý Plzenec- Domov pro matky s dětmi v tísni Plzeň
Římskokatolická farnost Spálené Poříčí- podpora projektů Diecézní charity Plzeň – Sociálněterapeutické dílny Meclov
Manětín- Domov sv. Vavřince v Meclově
Žákava- Projekty Diecézní charity Plzeň – Sociálněterapeutické dílny Meclov

+ 10 % z celkového výnosu Tříkrálové sbírky 
v rámci Diecézní charity Plzeň je určeno na pomoc dětem v Peru, Bolívii, Paraguayi a Ekvádoru v rámci projektu Adopce na dálku a v rámci projektu Střediska rozvojové spolupráce.
zdroj: www.dchp.cz