Město zvelebuje rovněž torza deseti křížků, které nemine očištění, oprava podstavců, rekonstrukce či náhrada nových křížů za ty uražené. „Uspěli jsme s žádostí o 300 tisícovou dotaci z programu Leader Místní akční skupiny Pošumaví. Celkové náklady dělají 401 tisíc korun," doplnila Čápová.

Podle ní město vytypovalo 14 nejvíce poškozených památek. Podobné stavby Kasejovice opravují a udržují od roku 1991. Kasejovická radnice si kapličky a křížky předloni nechala spočítat. Zjistilo se, že na území Kasejovic se nachází 37 křížků a 13 kaplí. Během šesti měsíců se ozvali čtyři lidé, kteří si jednu z památek nárokovali. Ostatní nalezené stavby se zaevidovaly jako majetek města.

Právě péči o kulturní a architektonické dědictví v roce 2006 ohodnotilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zvláštním oceněním v soutěži Vesnice roku.

V Kasejovicích se pustili i do opravy rybníků, které zároveň slouží jako požární nádrže ve spádovém Újezdci. U jednoho z rybníků se rekonstrukce týká bezpečnostního přelivu a poškozené přílivové hrany. „Dojde i na opravu břehů a vylepšení revizní šachty,"uvedla starostka.

Druhý z rybníků prochází rozšiřováním základů kvůli zpevnění hráze, dojde i na opravu vypouštěcího zařízení a opravu břehů. „ V současnosti slouží rybníky nejen jako požární nádrže, ale také k retenci a regulaci vod protékajících Újezdem," vysvětlila Čápová.

Město na rekonstrukci získalo dotaci 200 tisíc korun z Programu stabilizace a obnovy venkova (PSOV). Celkem práce vyjdou na 302 tisíc korun. Zbytek pokryje rozpočet Kasejovic.

Další významnou rekonstrukci mají Kasejovice teprve před sebou. „V srpnu dojde na výměnu oken a opravu komína hasičské zbrojnice," upřesnila Čápová. Kasejovice se budou moct spolehnout na stotisícovou dotaci z PSOV. Rekonstrukce bude stát 330 tisíc korun. Zbývající částka půjde z městského rozpočtu.