„V tuhle chvíli je pro mě vlastně těžké říci, jak to prožívám, nestihla jsem si to ani pořádně uvědomit,“ usmála se. Karolína totiž jako vedoucí oddělení sociální práce a dostupného bydlení bytového odboru plzeňského magistrátu připravovala spolu s kolegy rozjezd Kontaktního centra pro osoby v nouzi, v němž lidé mohou na čísle 378 032 222 požádat o pomoc v době koronavirové krize. A ocenění ani nemá v ruce. Slavnostní předání mělo být 17. dubna, ale bylo zrušeno. „Cena patří nejenom mně, ale i mým kolegům, s nimiž na projektech spolupracuji,“ upozornila. Projekt, za nějž Karolina Vodičková ocenění získala především, skončil letos v únoru. Šlo o Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni a byl financován prostřednictvím Evropské unie. Zapojeno do něj bylo téměř pět desítek domácností. „Do projektu byli zařazeni především mladí lidé opouštějící dětské domovy a osoby se zdravotním postižením. Chtěli jsme je vrátit do běžného života. Podařilo se to u 80 procent z nich. A to jsme před zahájením projektu slýchali, že to nemá smysl,“ uvádí .To, že projekt se podařil, přičítá i týmu, který se na něm sešel: „Tým se skládal z erudovaných sociálních pracovníků, kteří se rychle zapracovali. Zkušenosti jsme získávali ze zahraniční praxe a od kolegů z jiných měst či podobných služeb.“ Pilotní projekt skončil, avšak bydlení s podporou sociálních pracovníků bude město poskytovat i nadále. Vznikne kontaktní centrum, kde se lidem v bytové nouzi budou odborníci poskytovat kompletní informace, jak v jejich životní situaci postupovat.

Radní města Plzně pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf uvedl, že jedním z největších úspěchů Karoliny Vodičkové je i to, že Evropská komise ve spolupráci s OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vybrala město Plzeň jako vzor dobré praxe pro přípravu strategie dostupného bydlení pro roky 2021 až 2030. Karolína Vodičková je hlavní organizátorkou a mediátorkou jednání mezi těmito organizacemi a zástupci města Plzně.