Z plzeňské právnické fakulty, kterou poškodila na podzim 2009 aféra s rychlostudiem, podivným přijímáním a udělováním titulů, odejde do září na vlastní žádost 29 za 138 pedagogů. Vedení to nepovažuje za problém a tvrdí, že je nahradí a výuku „bez problémů zabezpečí“. Řekl to děkan Květoslav Růžička.

„Pokračuje třetí a čtvrté výběrové řízení, 1. září budeme vědět, kolik profesorů a docentů máme. Zájem je, vypadá to velmi pozitivně,“ dodal.

Počet 29 kantorů je podle něj už více než 1,5 měsíce stejný a nikdo další neodchází ani nevzal výpověď zpět. „Jsme s nimi dohodnuti, že končí k 31. srpnu. Někteří už odešli a jeden kantor končí ke 30. září,“ dodal děkan. Fakulta nehledá náhradu 29 lidí, ale výrazně menšího počtu, který by hlavně garantoval magisterské a doktorské studijní obory. Koresponduje to s tím, že na červnovém jednání velkého akademického senátu Západočeské univerzity zaznělo, že na většině fakult je kvůli snižující se státní dotaci na studenty třicetiprocentní přezaměstnanost.

Pro fakultu je nyní existenčním dokumentem akreditační spis. Bude součástí žádosti o obnovení akreditace magisterského právního oboru, kterou musí práva podat do 31. října. Akreditační komise ministerstva školství bude o žádosti rozhodovat v listopadu. „Termín splníme, nástin už máme a už ho jen doplňujeme,“ dodal děkan. Na dokumentu pracuje vedení fakulty, vedoucí kateder i učitelé. S komisí ho zatím fakulta nekonzultuje. „Nepřichází v úvahu, že by byl zpracován nekvalitně nebo by ho komise nepřijala,“ řekl Růžička.