V rámci celé republiky probíhají různé kampaně, mítinky a besedy s jednotlivými kandidáty i s několika najednou. Taková to beseda se nevyhnula ani Plzni, kdy setkání pěti kandidátů připravil akademický spolek studentů politických věd AS CPSSU. Ve středu v podvečer se už dobrou půlhodinu před začátkem samotné besedy v největší posluchárně v centru města, tísnilo téměř tři sta návštěvníků, ve velké většině z řad studentů, ale i několika významných osobností plzeňského veřejného života.

„Pozvánky na besedu dostalo všech jedenáct kandidátů, přesto však pozváni přijali pouze Karel Schwarzenberg, Táňa Fischerová, Jiří Dientsbier, Vladimír Dlouhý a Jana Bobošíková. Dostavit se měl i Miloš Zeman, nicméně nakonec svoji účast odřekl," potrhl výběr kandidátů šéf pořádajícího spolku Miroslav Hlaváč.

Krátce po sedmnácté hodině zahájil debatu moderátor Přemysl Rosůlek, kdy představil jednotlivé kandidáty, kroky, jimiž se bude debata ubírat a časovou striktnost na odpovědi, kterou po celý večer opravdu důsledně dodržoval.

Každý z hostů dostal nejprve tři minuty, ve kterých měl představit své vize a morální předpoklady, jimiž by mel prezident oplývat. Všichni do jednoho se shodli, že je nutné svým přístupem a chováním pozvednout rychle upadající polickou kulturu příkladným chováním.

Následoval bod, ve kterém se měli jednotlivý uchazeči vyjádřit k ekonomickým problémům naší země a EU. V tuto dobu dorazil i Jiří Dientsbier, který přijel přímo ze Senátu, kde probíhala ustavující schůze. Karel Schwarzenberg načal další sérií vyjádření poměrně skepticky: „Evropa pomalu, ale jistě ztrácí ve světě konkurenceschopnost, musí se stmelit, protože například USA se obrací spíše na Pacifik, takže v brzké budoucnosti se budeme muset starat sami o sebe ještě ve větší míře než doposud." Při stejné otázce byl zajímavý rozpor mezi ekonomem Vladimírem Dlouhým a Janou Bobošíkovou, při čemž prvně jmenovaný obhajoval hospodaření vlády z pohledu NERVu a paní Bosošíková si neodpustila silnou kritiku, za což si vysloužila potměšilý úsměv od Karla Schwarzenberga. Jiří Dientsbier na závěr doplnil, že nedávno byl v Bruselu, kde jednal belgickým premiérem, který zmínil, že když ČR bude dál házet postupu jednání v Evropském parlamentu klacky pod nohy, nechají nás okraji. Debata při této otázce začal nabírat zajímavé obrátky a lehce se přiostřilo.

Trochu oleje do ohně přidalo hned další téma, kde se všichni měli vyjádřit k evropské integraci a k zahraničně-politickým prioritám naší země. Dokonce i Jana Bosošíková souhlasila s aktivní účastí naší země v rámci EU, ale jen za jistých podmínek. Jiří Dientsbier prohlásil, že naše země musí být v zahraničí více věrohodná. Opět svébytný názor měl knížepán Karel: „Nejsme součástí Evropské unie, my jsme EU. Nevím, proč na ni stále nadáváme, když od ní bereme ročně obrovské částky na rozvoj." Táňa Fischerová pronesla myšlenku, že se s integrací do unie musíme smířit, neboť je to náš historicko-kulturní osud a musíme se naučit navazovat dobré styky, s kýmkoliv to půjde.

Poslední bod moderované diskuze byl na téma, zda by jednotliví kandidáti jmenovali vládu, v jejímž čele by stál premiér z KSČM, pokud by vyhrála volby. „Na nic si nehrajme, předchozí i současný prezident jmenoval vlády, v jejímž čele stáli lidé, kteří by byli členy KSČ. Jsme demokratická země, nevidím tedy důvod, proč by nemohl být premiér z řad KSČM," odpověděla odvážně Bobošíková. Jiří Dientsbier odpověděl velice šalamounky a to ve znění, že ústava stejně prezidenta takovou vládu jmenovat donutí. Zato Vladimír Dlouhý rázně odpověděl: „Vzhledem ke své minulosti, které je díky médiím dobře známá, by vládu v čele s KSČM rozhodně nejmenoval a hned by abdikoval. Vadí mi, že se nerozešli svojí se svojí minulostí, stále chodí plakat na hrob Klement Gottwalda a používají název komunistická." A zároveň přiznal, že tato beseda rozhodně nepatří mezi ty lehčí části jeho kampaně.

Poslední třetina byla vyhrazena pro dotazy z publika, které se už však z důvodu jiných povinností nezúčastnila Táňa Fischerová. Padla například otázka, proč nejsme nebo kdy se staneme jakýmsi Švýcarskem? Jana Bobošíková na otázku odpověděla slovy, že díky nekonečným intervencím Bruselu jsme spíše na cestě do pekel, čemuž oponoval Jiří Dientsbier, který oponoval ve smyslu, že budoucnost je jedině v Evropské unii, neboť i velké země jsou na ni závislé.

Neméně zajímavá otázka vybídla uchazeče o prezidenta k sebepropagaci, neboť tazatel se ptal na důvody proč volit právě Vás? Jana Bosošíková nenechala nic náhodě a její odpověď byla jednoznačná: „Mám ráda Českou republiku, chci tady spokojeně žít spolu s občany této země a udělám proto vše, co bude v mých silách." Na což navázal Karel Schwarzenberg: „Mám pro tuto profesi tu nejlepší možnou průpravu, neboť mým učitelem byl Václav Havel. A i v době, kdy jsem zde nežil, snažil jsem se pro republiku dělat maximum." Vladimír Dlouhý se netajil svými kontakty a zkušenostmi: „Mám ambici, že tento post zvládnu, neboť moje zkušenosti sahají od akademického světa, přes politický až k ekonomickému. Pomocí tohoto bych rád nastartoval očistu naší země." Závěrečné slovo v této otázce bylo přenecháno Jiřímu Dienstbierovi, který svoji kandidaturu obhájil slovy: „Kandiduji díky svým hodnotám, které vyznávám, díky minulosti, protože jsem vyrůstal v prostředí Charty 77 a myslím si, že jsem i dostatečně osobně odvážný, abych mohl očistit politický systém v zemi."

Poslední dotaz položil odborný asistent na katedře politologie Petr Krčál, kterého zajímal názor na „tykadlovou aféru řidiče Smetany". Karel Schwarzenberg prohlásil, že odsouzení je absurdní a jako prezident by udělal maximum pro jeho osvobození, s čímž se doslovně ztotožnil i Vladimír Dlouhý. Jiří Dientsbier poukázal ve svém vyjádření na slabosti systému a odsouzení považoval za nespravedlivé a jako prezident by okamžitě udělil milost. Zato Jana Bobošíková byla ve své odpovědi opět více specifická: „Jelikož se poničil soukromí majetek a vím kolik takový bilboard stojí, a navíc pan Smetana byl odsouzen vězením ne za poničení plakátu, ale za nenastoupení k veřejně prospěšným pracem, čili bych milost rozhodně neudělila."

„Debata prezidentských kandidátů byla skvělá, byl vidět obrovský kus práce organizátorů a patří jim velké díky. Z kandidátů mě mile překvapil Karel Schwarzenberg a Jiří Dienstbier. Naopak jako prezidentku si nedovedu představit Janu Bobošíkovou. Nelíbí se mi její spojení s KSČM a v samotné debatě její postoj k případu pana Smetany, kdy odmítá lidské a morální hledisko v tomhle případu," dodal po besedě student politologie Jan Mudra.

Otázka od diváka, který o sobě prohlásil, že byl emigrant. Považujete KSČ za zločineckou organizaci, a zda by se současná KSČM měla s touto minulostí rozejít? ANO-NE

Karel Schwarzenberg: ANO, ANO
Vladimír Dlouhý: ANO, ANO
Jiří Dientsbier: ANO, Do toho mluvit nebudu
Jana Bobošíková: ANO, NE – to už měl udělat Václav Havel

Aleš Malár