„Vznik vzdělávacího programu byl financován pomocí fondů Evropské unie,“ upozorňuje ředitel učiliště Karel Suda a dodává, že kurzu se zúčastnili zájemci všech věkových kategorií z celé republiky.

„Kamnářství je obor, který se rozvíjí díky bohatnutí společnosti,“ poznamenává Karel Pavlík, tajemník Silikátového svazu, který budoucí kamnáře učil ekonomiku a právo. „Lidé si ve svých domech nechávají budovat kamna na míru,“ poznamenává. Jeho kolega z cechu kamnářů, Vít Pešek, který pro hornobřízský kurz připravil učební osnovy a také vedl semináře, poznamenává, že topit v kamnech je zároveň levné a ekologické. Během ročního kurzu se frekventanti totiž seznámili také s procesy spalování dřeva, tak aby dokázali navrhnout ekologicky nezávadné topidlo.

„Cílem celého kurzu je, aby jeho absolvent byl zodpovědný a vzdělaný řemeslník, který dokáže navrhnout, zkonstruovat a postavit topidlo pro individuálního zákazníka,“ podotýká Vít Pešek a dodává, že stěžejním úkolem kamnářů je umět postavit kamna, která dokáží z jednoho ohniště vytopit několik místností. V kurzu se účastníci učili také navrhovat gastronomická topidla (keramické sporáky) a krby.

Kamnáři skládali zkoušky písemné, praktické a ústní. „Podobné kurzy se pořádají v republice jen na dvou místech, v Ostravě a právě v Horní Bříze,“ připomíná Pavel Rynda, prezident cechu kamnářů.

Kromě rekvalifikačního kamnářského kurzu hornobřízské učiliště loni v září zahájilo také výuku učební oboru kamnář. S novým školním rokem otevírá opět první ročník tohoto oboru i zahajuje další rekvalifikační kamnářský kurz. „Podle zákona č. 179/2006 sbírky mohou absolventi kurzu získat i výuční list, podmínkou je složit závěrečnou zkoušku, stejnou, jakou skládají studenti učebního oboru,“ podotýká Suda.