Jak uvedl vrchní komisař Karel Machulda, kamery slouží i jako prevence.

Jak často policie kamerové záznamy využívá?
Policie České republiky využívá záznamy MKS několikrát denně pro plnění stanovených úkolů v oblastech veřejného pořádku i bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Systém je využíván aktivním sledováním a ovládáním jednotlivých kamer nebo je zajištěný záznam následně vyhodnocován. Dá se říci, že je MKS využíván nepřetržitě. Je to nekonečný zdroj informací, které slouží ku prospěchu společnosti. Jednak z hlediska prevence, ale také co se týká dopravních nehod, demonstrací a pochodů nebo významných kulturních a sportovních akcí. V případě zaznamenání narušení veřejného pořádku jsme nejen schopni na něj rychle zareagovat, ale také ho zaznamenat.


Využíváte náhledu na kamerách například k rozhodnutí, zda bude křižovatku s nefunkčními semafory řídit dopravní policie?
Ano, a to jak při rozhodování o dalším postupu při regulaci nebo řízení silničního provozu, tak i při kontrole funkčnosti přechodných dopravně bezpečnostních opatření.

Kdo může vidět záběry a kde je nejvíce kamer● Vybraná pracoviště Policie ČR ● Vybrané služebny městské policie ● Krizový štáb Policie ČR ● Krizový štáb města ● Hasičský záchranný sbor ČR ● Plzeňské městské dopravní podniky
Kamery jsou rozmístěné po celém městě. Nejvíce jich je v centru, kde dohlíží na Americkou třídu, náměstí Republiky, křižovatky i okolí sadů Pětatřicátníků a také na křižovatku a prostor před Novým divadlem.

Pomáhá kamerový systém výrazně k řešení určitých případů, například kapesních krádeží nebo napadení?
Určitě. Záznamy jsou využívány pro účely vyhledávání, prověřování i dokazování protiprávního jednání. MKS je také využíván jako prevence a veřejnost je s umístěním a funkcí kamer seznamována.

Kamery v Plzni: Vidí kradená auta, fanoušky, ale řeší i zácpy

Sleduje policie trend, že jsou používané kamery postupně modernizovány a je na nich například možné jasně přečíst SPZ?

Existuje několik druhů kamer, jedním z nich jsou právě kamery průjezdové, kdy je zaměřen jeden jízdní pruh, kamera ho snímá a policie se záznamem dále pracuje. To je hojně využíváno například při krádeži vozidel, kdy jde zjistit, zda automobil místem projel. Rozvoj v oblasti MKS je v rámci Městského ředitelství policie Plzeň trvale sledován, zejména v oblasti HD kamer a kamer 360 (kamera, která dokáže snímat prostor v rozsahu 360 stupňů, pozn. red.). Na rozvoji MKS policisté spolupracují se Správou veřejného statku města Plzně, Městskou policií Plzeň a s Odborem bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně. Odpovědní policisté jsou seznamováni s možnostmi nových zařízení a na základě vyhodnocení jejich využití se pak řeší návrh na realizaci se zástupci Správy veřejného statku města Plzně.