Kameny připomínají konkrétní oběti koncentračních táborů a jsou vsazeny do chodníku před domy, kde tito lidé žili.

„Letošní Stolpersteine připomínají osudy lidí, kteří byli v roce 1942 transportováni do Terezína a už se nevrátili,“ vysvětlil primátor Plzně Mar-tin Baxa. Připomněl, že z více než dvou tisíc Židů transportovaných z Plzně se jich konce války dožilo jen 204.

Dlažební kostky se jmény v mosazném povrchu uctívají památku členů rodin Adelových, Pikovy, Penížkových, Kohnových, paní Růženy Vesecké a a pana Jiřího Freunda. Většina z nich zahynula v koncentračních táborech Osvětim či Izbica.

Podle vedoucí odboru kultury plzeňského magistrátu Květuše Sokolové je jednou z nejmladších připomenutých židovská dívka Věra Kohnová. Jako dvanáctiletá si psala deník od léta 1941 do odjezdu transportu do Terezína v lednu 1942, odkud se nikdo z rodiny Kohnových nevrátil.

Plzeň se letos k celoevropskému projektu Stolpersteine připojila potřetí. V západočeské metropoli nyní můžete najít 33 kamenů zmizelých, například na Americké třídě, Prokopově ulici naproti Komornímu divadlu nebo Na Hvězdě v Žižkově ulici. První kameny zmizelých se v Plzni objevily v roce 2012. „Projekt se setkal s vděkem těch, kteří vzpomínají na oběti holokaustu, a dostal se do širšího povědomí,“ poznamenal Martin Baxa.

Autorem projektu je německý umělec Gunter Demnig. Dosud těchto kamenů nainstaloval přes 73 tisíc v 26 zemích Evropy. „Myslel jsem, že časem zájem opadne, ale není to tak. Čím dál víc rodin chce připomenout své příbuzné,“ řekl Demnig.

Od ledna 2015 kameny zmizelých zajišťuje nadace Stiftung – Spuren – Gunter Demnig. Ručně je zhotovuje berlínský sochař Michael Friedrichs-Friedlaender.

Zahájení školního roku ve věznici Bory.
Učebnice otevřou i vězni