Viadukt spojuje ulice Mohylová a Chrástecká. Přípravné práce se týkají přeložky inženýrských sítí nebo přípravy nových základů a patek pro budoucí těleso a opěry mostu. „Z toho důvodu – bohužel řada inženýrských sítí je v praxi zcela jinde, než je zakreslena v plánech – dochází již k částečným uzavírkám komunikací pro pěší i motoristy. Snažíme se, a stejně tak budeme postupovat i při samotné uzávěře v druhé polovině tohoto roku, umožnit alespoň průjezd MHD a jednotek Integrovaného záchranného systému," informoval mluvčí Správy železniční a dopravní cesty Jakub Ptačinský. Lidé, kteří budou cestovat vlakem z Plzně na Prahu či opačně, musí v druhé polovině roku počítat s výlukou. „Kvůli snesení starého mostu a budování nového. Práce budou pokračovat i v příštím roce a skončí přibližně v dubnu," řekl mluvčí.