Slavnostní zahájení se uskuteční ve čtvrtek v 17 hodin v prostoru výstavy ve zvýšeném přízemí Západočeského muzea v Plzni.

„Cílem pečlivě vybraného souboru fotografií je poukázat na kulturní odkaz islámského světa a napomoci tak otupení často negativních postojů a předsudků vůči této kultuře, posílených politickými událostmi poslední doby. Výstava je pořádaná v souvislosti s Festivalem arabské kultury v Plzni a jistě nebude jedinou kulturní událostí plzeňského jara výrazně vonící Orientem," shrnuje mluvčí muzea Romana Němečková. Festival arabské kultury se v Plzni uskuteční v období 5. – 12. dubna.

Tematicky členěná výstava ukazuje nejen dlouhý příběh urbanistického vývoje Káhiry, ale přináší také údaje o typech staveb a jejich funkci. V centru zájmu stojí náboženské a veřejné stavby, rezidence nebo pro výzdobu islámské architektury typické téma ornamentu. Každá stavba je přesně časově zařazena, což umožňuje často překvapivá srovnání úrovně stavitelství v Egyptě a v českých zemích ve stejném období.

„Černobílé ladění výstavy oživuje barevná, fotografiemi bohatě vybavená publikace Káhira – architektura a umění islámského velkoměsta autorů Štěpána Macháčka, Hany Novákové, Hany Benešovské a fotografa Jana Brodského. Její struktura, hloubka informací, názorné plány a mapy nabízejí zájemcům bližší poznání tématu," dodává k výstavě Němečková.

Islámská architektura je součástí světového kulturního dědictví. Rozsáhlé středověké celky, jako je Káhira, staré město v Damašku a Aleppu a další byly zapsány do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.