„Podle odborníků přímo ohrožovaly život lidí, kteří pod nimi procházeli. Větší vítr by je prý mohl snadno zlomit či jim ulámat velké větve,“ dodává Vobruba. Jeho slova potvrzuje i vedoucí odboru životního prostředí prvního plzeňského obvodu Romana Tomašuková. Ta doslova uvádí: „Jedná se o pokácení sedmadvaceti takzvaně havarijních topolů s obvody kmenů od čtyřiadvaceti do 150 centimetrů,“ vysvětluje Tomašuková a dodává: „Z celé aleje byly vybrány havarijní dřeviny na základě posudku Agentury ochrany přírody a krajiny. Kácení bylo povoleno. Zbytek dřevin se bude posuzovat v době vegetace Náhradní výsadba bude realizována současně s provedením rekonstrukce stávajícího parkoviště.“