Prvňáčků bude víc, jejich počet v plzeňských školách se zvýší přibližně o stovku. „V loňském roce přišlo k zápisu do prvních tříd základních škol zřizovaných městem 1871 dětí, letos by to podle předběžných odhadů mohlo být cca 1970 dětí,“ odhaduje Eva Prokopová, vedoucí odboru školství plzeňského magistrátu.

Ne všichni usednou do školních škamen, loni 272 rodičů požádalo o odklad, což je 14,5 procenta. Přibližně se stejným podílem se počítá i pro letošek. „Předpokládáme, že počty odkladů se budou pohybovat do 15 procent,“ domnívá se Prokopová. Ti, co budou žádat o odklad ale musí mít nově dva doklady o tom, že jejich ratolest by měla ještě zůstat v mateřské škole.

„Je to podle novely platné od ledna tohoto roku. Rodiče by měli mít doporučující posudky od poradenského zařízení (např. pedagogicko – psychologická poradna) a odborného lékaře či klinického psychologa. Jde vlastně o návrat k dřívější praxi,“ vysvětluje Jaroslava Kuklová, ředitelka 2. základní školy ve Schwarzově ulici. Současní žáci mají podle ní při nástupu do školy víc vědomostí, zároveň ale mají potíže se soustředěním.

Lákají na golf

Zvýšený nápor dětí předpokládá ředitel 25. základní školy ve Chválenické ulici Petr Pavel. „Otevřeme pět prvních tříd s celkem 125 dětmi,“ potvrdil ředitel školy Petr Pavel. Loni přitom do školy nastoupilo ´pouze´ 111 prvňáčků. Škola je zaměřena na sport, hudbu i výtvarnou činnost a nabízí 30 zájmových kroužků. Vyhlášený je například badmintonový nebo golfový kroužek, kde se děti naučí základy golfové hry. Rozšířené jsou hodiny v družině, která funguje do 17 hodin a nově nabídne i prodloužení do 18. hodiny. Tuto službu už ale budou rodiče platit.

Stejný počet žáků v první třídě, jako v předchozích letech, očekává Pavel Kocián, ředitel školy v Brojově ulici. „O boomu moc nevím, myslím, že to není ani reálně podloženo. Očekáváme, že znovu přijmeme kolem 50 žáků, naplníme tedy dvě třídy,“ konstatuje. I tady se snaží přilákat rodiče i děti určitým zaměřením. „Jedna třída bude sportovní, druhá výtvarná. Myslím, že specializace se nám vyplácí,“ dodává Kocián.

Naopak bez jasné profilace je škola ve Schwarzově ulici. „Klademe důraz na úroveň základního vzdělání, máme třeba rodilého mluvčího na angličtinu, ale neměla jsem potřebu to tímto způsobem řešit,“ říká ředitelka Kuklová. I letos počítá s naplněním tří tříd, do kterých by mělo nastoupit kolem 75 dětí.

Přípravné třídy

Nával očekávají v příštím školním roce v mateřinkách. K tomu, aby se nejmenší děti vůbec do školiček dostaly, by mohly částečně pomoci i tzv. přípravné třídy. Do nich mohou rodiče přihlásit děti, u kterých žádají o odklad nebo předškoláky, jež by trávili ve školce poslední rok. „Odbor školství oslovil ředitelky a ředitele základních škol o zvážení možnosti zřízení přípravných tříd,“ informuje Prokopová. Tyto třídy již několik let fungují na Americké třídě a v Brněnské ulici. Tuto variantu zatím využívají především děti ze sociálně znevýhodněných rodin.

Co musí rodič vzít k zápisu

Rodný list dítěte
Občanský průkaz
Při žádosti o odklad 2 doporučující posudky. Od poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa

Termíny zápisů ve školách zřízených městem Plzeň: od 15. 1. do 23.1., většinou mají školy 2 termíny (pouze 17. MŠ a ZŠ tři datumy, ten poslední 6.2.)