První body záchrany byly vyznačeny v rozsáhlých lesních porostech českých hor. Systém, který prověřil čas a je v gesci Ministerstva vnitra, respektive jeho generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru, se nyní dostává i do hojně navštěvované rekreační oblasti Bolevecké rybníky na severním okraji Plzně. Slouží k upřesnění polohy všem, kteří potřebují v krizové situaci přivolat pomoc. Body záchrany na svém území vyznačila již i jiná velká města jako například Praha nebo Hradec Králové.

„Ne každý se v krizové situaci dobře orientuje a dokáže popsat cestu na místo, kde není žádná ulice a dům s číslem. Tabulky s označením bodu záchrany mohou situaci usnadnit a třeba pomoci zachránit život nebo les v případě, že někdo ohlásí rozdělaný oheň mimo povolená veřejná ohniště, nebo uvidí topícího se plavce. Rozmístění tabulek s označením bodů záchrany vítám a doufám, že další v budoucnu přibydou,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

„Prvních 16 tabulek jsme instalovali koncem minulého týdne, původně jsme jich navrhli celkem přes stovku, a to ve všech vhodných místech na území Plzně, které spravuje Správa veřejného statku města Plzně, a to včetně těch mimoplzeňských, jako je například oblast Kokotských rybníků,“ říká vedoucí oddělení vodního hospodářství a rybářství Správy veřejného statku města Plzně Martin Gregar. Umístění bodů záchrany je vyznačeno v mapě na: https://mapy.cz/s/hegocukehu. Instalaci dalších bude město řešit po vyhodnocení letošní sezony.

Správa veřejného statku města Plzně, která se o městské lesy a rybníky stará, za výrobu prvních 16 tabulek označujících body záchrany v rekreační oblasti Boleveckých rybníků zaplatila celkem 4 102 korun včetně DPH.