Moderní ultrazvukové detektory používají ochránci přírody, kteří v dosud neprozkoumaných brdských lesích právě pátrají po vzácných netopýrech. Letní monitoring netopýrů, to je jedna z věcí, které se v dnešní CHKO v době, kdy byla ještě vojenským újezdem, provádět nemohly. V širší oblasti Brd ochránci vědí o čtrnácti druzích netopýrů a v lidmi i světelným znečištěním takřka nedotčené CHKO by mohli objevit i vzácné, méně obvyklé lesní druhy.

Pro průzkum si ochránci vybrali tři patnáctikilometrové lesní linie. „Jsou situovány na jih a na sever od Míšova do okolí Padrťských rybníků a do okolí lesních porostů a nádrže Pilská,“ říká za Český svaz ochránců přírody Petr Stýblo.

Ultrazvukové detektory budou v lesích pátrat po echolokačních signálech, pomocí nichž se netopýři orientují. „Echolokační signály jsou desetkrát zpomaleny a nahrány na paměťovou kartu a dále pak na počítači analyzovány v akustických programech. Poloha záznamu signálu bude vždy zaznamenána pomocí GPS. Výzkum zahrnuje aktivitu netopýrů v obdobích jejich laktace, postlaktace (reprodukční cyklus, pozn. red.) a podzimní migrace,“ popisuje Stýblo.

Ochránci přírody na monitoringu netopýrů spolupracují s podporou státního podniku Lesy České republiky. I jemu se budou výsledky hodit. Ochránci totiž sbírají také data o úkrytech netopýrů a také o doupných stromech, v nichž mohou oni nebo různé druhy ptáků hnízdit. Tyto informace pak lesníkům a pracovníkům CHKO pomohou netopýry a doupné stromy chránit.