Josef Kajetán Tyl je se západočeskou metropolí neodmyslitelně spojen. Poprvé ji navštívil v roce 1829, o několik desítek let později v Plzni zemřel. Obyvatelé si jej připomínají nejen divadlem, které je po umělci pojmenováno, ale v západočeské metropoli má také pomník a náhrobek.

J. K. Tyl se narodil roku 1808 v Kutné Hoře. Jeho otec byl krejčím a hudebníkem u vojska. Po základním vzdělání odešel Tyl do Prahy, kde studoval akademické gymnázium, poté se přestěhoval do Hradce Králové, kde se seznámil s dramatikem a básníkem Václavem Klimentem Klicperou, kterým byl silně ovlivněn. Do Prahy se vrátil ke studiu filozofie, avšak jeho láska k divadlu byla natolik silná, že studium nedokončil.

close Náhrobek J. K. Tyla se nachází na Mikulášském hřbitově. info Zdroj: archiv zoom_in V roce 1829 se stal členem Hiilmerovy kočovné společnosti. S tou se také poprvé objevil v Plzni. Avšak po dvou letech se vrátil zpět do Prahy, kde pracoval jako účetní. Ve volném čase se stále věnoval divadlu a novinařině. Později se iniciativně podílel na vytvoření Kajetánského divadla, které několik let řídil. Následně působil v Divadle v Růžové ulici.

Kromě divadelnictví se Tyl věnoval i činnosti redaktorské. Vedl například 
časopis Jindy a nyní, jež se po čase přejmenoval na Květy. J. K. Tyl často užíval pseudonymy, například H. Horský, Horník nebo Jan Vítek. V roce 1846 byl jmenován dramaturgem a vedoucím českých her ve Stavovském divadle. Tuto funkci vykonával do roku 1851, kdy byla zastavena zemská subvence českému souboru a ten byl fakticky rozpuštěn.

Tyl se následně stal terčem útoků některých konkurenčních kolegů. Odešel proto z Prahy a založil vlastní kočovnou hereckou společnost. Zanedlouho ovšem Josef Kajetán Tyl těžce onemocněl a nakonec v pouhých 48 letech 11. července roku 1856 v Plzni zemřel.

Vedle dramatické báchorky Strakonický dudák bychom našli v plzeňském archivu například také rukopis hry Fidlovačka aneb žádná hněv a žádná rvačky a v něm píseň Kde domov můj, která se následně v roce 1920 stala národní hymnou.

Kopie náhrobku a stěhovaný pomník

Dvě umělecká díla, která v Plzni památku Josefa Kajetána Tyla připomínají, měla zajímavé osudy.

Náhrobek na Mikulášském hřbitově, pod nímž je podepsán Antonín Wildt, časem zchátral, město jej nechalo zakonzervovat a vytvořit jeho přesnou pískovcovou repliku, kterou odhalilo před pěti lety u příležitosti 155. výročí Tylovy smrti.

Pomník autora Vojtěcha Šípa, který od roku 2012 zdobí Mikulášské náměstí, dříve stával v Lochotínském parku a ještě dříve v Husově ulici, kde ovšem musel ustoupit stavbě autobusového nádraží.

close Pomník autora Vojtěcha Šípa, který od roku 2012 zdobí Mikulášské náměstí. info Zdroj: archiv zoom_in