Šíří se z kachního trusu, jeho přenašeči jsou ale vodní plži, a právě i ti v plzeňském jezírku, jak potvrdily testy. Na řešení problému spolupracuje se třetím plzeňským obvodem, na jehož území areál leží, hydrobiolog Jindřich Duras.

„Společně s brigádníky je naším cílem vylovit úplně všechny plže. Myslím, že to je reálné, ačkoliv jich zde podle odhadu bude více než tisícovka. Plži se ale potřebují pravidelně nadechnout nad hladinou, a proto se vynořují u břehů, kde je můžeme poměrně lehce sebrat,“ vysvětluje Duras. Sám si během akce oblékl neopren a do Jezírka se ponořil, aby situaci pod hladinou mohl lépe vyhodnotit a odlovit šneky i z hůře dostupných míst pod moly. Brigádníkům se podařilo odlovit již stovky plžů.

Jinak je voda v jezírku čistá, což potvrdil i její rozbor, jenže z toho cerkárie nelze odhalit. To je možné pouze zkoumáním odlovených šneků, které výskyt parazitů potvrdilo.

Zrekonstruovaný objekt oblíbené restaurace Angusfarm v Soběsukách
Sto dnů od zničujícího požáru. Angusfarm opět chystá steaky

„Ve čtvrtek odpoledne přišly z Přírodovědecké fakulty UK v Praze první výsledky po odborném parazitickém vyšetření dvou dávek našich šneků. Ze zatím zjištěných čtyř druhů plžů jsou tři masivně napadeny motolicemi, to znamená, že uvolňují cerkárie. Odborníci zatím zjistili minimálně tři typy cerkárií. Z vědeckého hlediska je tedy jezírko velmi zajímavou lokalitou, koupání tam ale v této situaci možné není,“ informuje o vývoji situace odborník.

Po důkladném vysbírání všech plžů, bude zhruba kolem poloviny července ještě provedeno i šetrné chemické dočištění vody a poté udělá hydrobiolog test doslova na vlastní kůži, tedy koupelí v jezírku. K otevření areálu v takovém stavu, aby v něm koupání bylo bezpečné, by mělo dojít nejpozději koncem července.