Na první pohled vypadal jelínek jako ochočený, protože se klidně pásl na okrasných travinách a květinách a majitelé domu mu nijak nevadili. Poté, co si je očichal, se k němu dokonce mohli přiblížit na dosah ruky. Nakonec paní Kubecová zavolala ochránce zvířat z Dobrovolného ekologického spolku ochrany ptactva (DESOP), a ti jelínka s pomocí majitelky zahrady odchytili. A měli při tom opravdu co dělat. Na rozdíl od srnčí zvěře jsou sice sikové při odchytu relativně klidní, ale na druhou stranu také mnohem silnější. Neběhají, nenaráží do plotu, neskáčou, ale když se toho „malesického“ ochránci snažili sfixovat, tak kolem sebe pořádně kopal. Nakonec se však odchyt povedl a jelínek skončil ve velkém pytli.

„V současné době máme zvíře v izolační ohradě a probíhají jeho veterinární vyšetření. Pokud se ukáže, že jde o zdravé zvíře z divoké přírody, bude sika označen a vypuštěn zpět na lokalitu mimo zástavbu,“ uvedl Karel Makoň z DESOP. Dodal, že vidět stádo jelenů sika na polích a při okrajích lesa okolo Malesic, Města Touškova, Chotíkova a Úněšova není žádnou vzácností. Mít však mladého jelena siku na zahradě však přece jen je poněkud nezvyklé. Zvíře se na soukromý pozemek dostalo pravděpodobně při přirozené podzimní migraci a přesunech stáda. Přestože majitel nechal celou noc otevřená velká vjezdová vrata na ulici, nenašel jelen cestu ven a zůstal na zahradě.