Proti jsou odborné školy, studenti, ale i gymnázia. Ačkoliv by pro poslední jmenovanou skupinu měly být společné maturity obsahově nejsnazší, ředitel plzeňského Gymnázia Luďka Pika Jaromír Kašpar míní, že nepřinesou nic dobrého ani jim.

S jednotným maturitami tedy nesouhlasíte. Nezdá se vám myšlenka, že by měli mít všichni držitelé maturitního vysvědčení srovnatelné znalosti?
Srovnávat nesrovnatelné nelze. Byl jsem u počátku myšlenky sjednotit maturity ale v rámci gymnázií. Maturitní vysvědčení mělo totiž stejnou hodnotu u prestižního gymnázia se zaměřením na matematiku stejně jako u gymnázia se zaměřením na tenis. Sjednocovat zkoušky u škol s naprosto odlišnými osnovami je ale nesmysl. Každý přece ví, že gymnázia jsou jinde než střední odborné školy. Neustálé změny v nastavení maturit a prohlášení politiků vnášejí do škol neklid a nezájem. Nepřispívá to k soustředěné přípravě na maturity, ať už budou jakékoliv.

Takže by se nemělo brát v potaz, že někdo má maturitu z gymnázia a někdo je zedník s maturitou? Dosažené vzdělání mějí v podstatě stejné, znalosti ale jen těžko.
Absolventi jsou nesrovnatelní, ale mluvíme o půměru, takže mezi učni jsou velmi chytří žáci, kteří by dále měli studovat. U nás je problém, že se všichni snaží získat maturitu, i když je jim k ničemu. Souvisí to také s financováním škol, je málo studentů, jsou slabé ročníky a každá škola chce proto zvýšit svou úroveň a prestiž, a tak přilákat uchazeče o studium. Já bych jen zkoušky rozlišoval podle typu škol, možná i v názvu. Jinou zkoušku by měli SOŠ a jinou gymnázia. Také se v Čechách považuje za samozřejmé, že každý student, který střední školu studuje, maturitu složí. Třeba ve druhém nebo třetím termínu, ale složí. Ve Francii je běžné, že ne každý maturitu udělá, někteří absolventi se k ní ani nepřihlásí.

To pak nemají dokončenou střední školu?
Ale mají, jsou jejími absolventy. Jen nemají maturitu, doklad o tom, že mohou jít studovat dál. Maturita i u nás za první republiky byla s doložkou o právu studovat na vysoké škole. Rodiče nesložení maturitní zkoušky berou jako tragédii, ale to je dáno zvyklostmi a nevhodně nastavenými možnostmi pracovního uplatnění. Na některých místech se požaduje maturita, ale stačila by střední škola, je to legislativní problém.

Pořád jsme se ale nedostali k tomu, proč s jednotnou maturitou nesouhlasí ani gymnázia, která by dobrou úroveň všeobecného vzdělání zaručovat měla, a své studenty k tomu vedou?
Nová maturita je daleko komplikovanější, navíc nepřináší tu vyšší znalostní hodnotu. Maturitní vysvědčení bude nepřehledné, vždyť z jednoho předmětu můžete žák dostat dvě známky – hodnotí se společná a profilová část. Také se dá se předpokládat, že žádný nebo téměř žádný student si záměrně nevybere těžší úroveň maturity. Budou mít strach, že ji nezvládnou a raději zvolí snazší cestu. To by tady někdo musel bouchnout do stolu a říct, gymnazisté musí dělat vyšší úroveň.

Jaký další problém vnímáte jako podstatný?
Celou organizaci maturit. Proč se nezavádí nová maturita postupně? Kolegové z gymnázií mě asi zabijí, ale začal bych od nás. A pak přidával další školy, postupně by se odstraňovaly nedostatky, snadněji by se nastavila odpovídající úroveň atd. Jak říká můj kolega: „Jediná dobrá reforma je ta, které si nikdo nevšimne.“ Nevím, jak tuhle velkou změnu chtějí zvládnout logisticky.

Takže se nebudete hlásit do generální zkoušky státních maturit, která je plánována na říjen příštího školního roku?
To naopak budeme, právě proto, abychom se na nové maturity mohli připravit žáci i učitelé. Sice to vypadá, že takto s nimi souhlasím, ale je to nutnost a doporučil bych všem školám, aby se přihlásily. Alespoň se uvidí, jak CERMAT zvládne obrovskou administrativu a odzkoušet průběh je třeba na co největším vzorku.