Obvod zřejmě zrealizuje všechny tři vítězné návrhy. „Na participativní rozpočet jsme vyčlenili dohromady 1,5 milionu korun. Věřím tomu, že se nám podaří pokrýt náklady na všechny tři vítězné náměty – tedy výsadbu stromů, kterou uděláme už letos na podzim, workoutovou sestavu ve vnitrobloku Plaské ulice, která by mohla být hotová v letošním nebo příštím roce, a v neposlední řadě i umístění meteostanic ke školám – zde uvidíme, na kolik stanic budeme mít peníze. Nyní je třeba upřesnit rozpočty k uvedeným záměrům, u toho začneme, poté se domluvíme na dalším postupu,“ řekl místostarosta Jedničky Miroslav Šuma, který má na starosti oblast investic a životního prostředí.

Vůbec první participativní rozpočet na Jedničce byl spuštěn v dubnu. Na webu mohli lidé hlasovat od 10. dubna do 10. května. Z každého telefonního čísla bylo možné podpořit dva projekty, a jednomu naopak přidělit negativní hlas. Dohromady se zapojilo 874 lidí, kteří zaslali celkem 1723 hlasů – 1431 kladných a 292 záporných. Záporné hlasy se od těch kladných odečetly. Došlo tak např. i k situaci, že jeden z nápadů skončil v minusu. Konkrétně jde o umístění psích pisoárů na Roudné. Námět totiž získal více záporných hlasů než kladných.

„Výsledky jsou pro nás hlavně velkou zpětnou vazbou od zdejších obyvatel. Na to, že to byl první ročník, se jich zapojilo celkem dost a já věřím, že další ročníky osloví ještě více lidí. Vnímám to tak, že mají zájem o to, jak vypadá okolí míst, kde žijí, a chtějí ovlivnit, na co se použijí veřejné finance. Sám jsem měl jiné favority, ale z výsledku mám radost,“ uvedl místostarosta Jiří Rezek, který participativní rozpočet inicioval. V Plzni s ním už před lety začali na Čtyřce, loni se připojila Trojka a letos i Jednička. Myšlenka rozpočtu sdíleného s veřejností je prostá: zlepšení a zvelebení veřejného prostoru.

Zdravotnická záchranná služba pomáhá v Plzni už 50 let. Kulaté výročí záchranáři oslavili programem pro veřejnost.
OBRAZEM: Záchranka jezdí v Plzeňském kraji už padesát let

Lidé mohli vybírat hned z 15 námětů, které v uplynulých letech sami navrhli. „Všechny projekty jsme posoudili, abychom věděli, zda jsou realizovatelné,“ řekl k tomu Šuma. Občané, kteří mají náměty do dalšího ročníku, je mohou zaslat už nyní na e-mail jednicka@plzen.eu.