Zrušil verdikt okresního soudu, podle nějž město nemuselo společnosti za údajně zmařenou investici platit. Amádeus Real požadoval téměř dvě miliardy Kč.

Případem se však okresní soud bude zabývat znovu.

„Dospěli jsme k opačnému závěru než soud prvního stupně. Nájemní smlouva byla porušena. Je zde dána odpovědnost za škodu, ale ta nebyla vyčíslena ani specifikována. Číslo, které bylo uvedeno v žalobě, nám nestačí," zdůvodnila rozhodnutí předsedkyně senátu Alena Polednová. Škoda musí být podle ní pečlivě specifikovaná a musí se jednat o konkrétní zdůvodnění. „To vše bude předmětem dalšího zkoumání," doplnila Polednová.

Po pondělním rozhodnutí Krajského soudu v Plzni visí nad vedením města stále hrozba téměř dvoumiliardové kompenzace za zmaření stavby na místě bývalého Domu kultury Inwest v Plzni.

Krajský soud vyhodnotil, že městský soud ve svém dřívějším verdiktu nezhodnotil správně nájemní smlouvu. Nařídil, že se musí znovu prozkoumat výše domnělé škody.

Společnost Amádeus Real je s včerejším rozhodnutím Krajského soudu v Plzni spokojena, vedení města s ním naopak nesouhlasí. „Překvapilo mě to. Myslím si, že město v ničem nepochybilo,” uvedl k rozsudku technický náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS). Město bude dokonce zvažovat podání dovolání k Nejvyššímu soudu.

Předsedkyně senátu Alena Polednová oběma stranám v pondělí u soudu také domlouvala: „Apeluji na obě strany, aby o této problematice jednaly. V průběhu odvolacího jednání uvedly, že tak nečiní. Soud to mrzí i s ohledem na prostor, který je dosud nevyužitý a delší dobu ještě zůstane,“ uvedla Polednová a doplnila, že je v zájmu města jednat s protistranou, aby byl prostor využit.

Případem se bude opět zabývat okresní soud. Jeho závěry však nebudou podle předsedkyně senátu Aleny Polednové známy v krátkém časovém horizontu.