Moderně vybavené IOS bylo v Plzni zřízeno před dvěma lety. Jak už bylo řečeno, operační důstojníci zde přijímají hovory v rámci celého kraje. Dříve měl každý okres své vlastní operační středisko. Vedoucí plzeňského IOS Květuše Kondrysová podotýká, že díky integraci okresů na jedno místo, mohou policisté v terénu rychleji zasahovat. „Pokud se například někde na Klatovsku stane dopravní nehoda, operační důstojník tam pošle hlídku, která je od toho místa nejblíže, a nezáleží na tom, zda je z Klatovska nebo třeba Domažlicka,“ vysvětluje Kondrysová.

Právě v tom je největší přínos sloučení operačních středisek. Předtím totiž byla praxe taková, že hlídky si zasahovaly v rámci svého okresu a jejich koordinace byla komplikovanější, což samozřejmě přinášelo prodlevu. A v případech, kdy člověk vytáčí stopadesátosmičku, je každá vteřina dobrá.

Vědí, kde mají auta

Operační důstojníci mají velmi dobrý přehled o tom, kde se pohybují služební vozy. „Je to díky tomu, že skoro všechna služební auta pořádkové a dopravní policie jsou vybavena systémem GPS a zbylá se dovybavují. Plzeňský kraj je na tom v tomto směru velmi dobře,“ podotýká Kondrysová. Podle jejích slov jsou pracovníci na operačním středisku pro tuto práci speciálně vyškoleni. Není tedy problém poskytnout pomoc nebo radu či se domluvit s člověkem, který je například velmi rozrušený.

Málokdo ví, že významnou činností operačních středisek je i to, že shromažďují informace například o dopravních nehodách nebo jiných komplikacích na silnicích pro oddělení dopravních informací, které je jedním ze tří pracovišť operačního odboru policejního prezidia.

Média pak prostřednictvím tohoto pracoviště mohou čerpat čerstvé údaje o nehodách, dopravních uzavírkách či hustotě silničního provozu a motoristy pak mohou snadno varovat.

Bomby na školách

Vrásky na čele však operátorům dělají telefonisté, kteří linku 158 zneužívají. Jedná se například o ohlášení bomby na školách nebo podobných institucích. O problematice hovoří krajská policejní mluvčí Martina Zoubková. „Je to věc, která policii zatěžuje. Policisté totiž musí vždy důkladně prověřit, zda se oznámení zakládá na pravdě a provést příslušná opatření,“ podotýká Zoubková.

Pokud tedy telefonista oznámí bombu na škole, musí lidi policisté nechat evakuovat. Podle Zoubkové by si všichni měli uvědomit, že takovýmito telefonáty zbytečně zaměstnávají jak policisty na operačním, tak muže zákona v terénu, kteří mohou být potřební někde jinde.

Jen od září do prosince prověřovali podle informací Deníku policisté v krajské metropoli téměř dvě desítky oznámení o bombách ve školách. Žádné se nezakládalo na pravdě. Co se týče těchto oznámení, do sluchátka se podle Kondrysové často ozývají dětské hlasy. Svědčí o tom i policejní statistika, která uvádí, že šedesát procent odhalených šiřitelů poplašné zprávy tvoří mládež.

Policisté umí ohlašovatele vypátrat

Bič na ty, kteří tísňovou linku zneužívají, může být snad jen to, že policii se poměrně úspěšně daří tyto oznamovatele odhalit. Policisté totiž mohou, ať se jedná o pevnou linku či mobilní telefon, přibližně určit polohu volajícího a na místo okamžitě poslat hlídku.

Integrovaná operační střediska budou do budoucna zřízena v každém kraji. Totožné pracoviště jako v Plzni je nyní ještě v Brně, Praze, Jihlavě a ve Zlíně.