Škola je totiž v žalostném stavu – nevyplatí se ji ani opravovat, je třeba postavit kompletně novou budovu. K tomu by obec ovšem potřebovala 45milionovou dotaci, již se jí stále nedaří získat.

Hejtmanky jsme se proto zeptali, jak kraj na základní školu myslí po roce. Konkrétní odpovědi jsme však nedostali.

„Jen mohu vyjádřit politování, že současné vedení kraje sklízí dopady globální hospodářské krize, která možná odezní při závěru stávajícího volebního období,“ konstatovala Emmerová.

Deníku hejtmanka zaslala pouze souhrnnou odpověď vypracovanou spolu s radním Jiřím Stručkem, který má na starost školství, mládež a tělovýchovu. Na naše otázky „Co může obec nebo vedení školy dělat pro to, aby peníze byly?“, „Máte pro ně nějaký typ, na koho se obrátit?“, „Byla jste si vy osobně školu prohlédnout?“ nebo „Je ZŠ Tlučná stále prioritou kraje?“ jsme se reakcí nedočkali.

Společnou odpověď hejtmanky a radního otiskujeme.

„ZŠ Tlučná má svého zřizovatele, kterým je obec. Plzeňský kraj (PK) zřizuje 98 škol a školských zařízení. Je nám velmi líto, že tento projekt v rámci Regionálního operačního programu NUTS II neprošel. Pro příští rok PK chystá pro program Rekonstrukce a obnova nemovitého majetku ZŠ a MŠ zřizovaných obcemi PK částku 10 mil. Kč, z čehož je patrné, že tato finanční alokace pro celý kraj umožní pouze přispět některým obcím na opravy jimi zřizovaných škol.

V měsíčníku PK se psalo mimo jiné o tom, že snahou PK je maximálně zachovat stávající síť základních škol, ale finanční možnosti jsou samozřejmě omezené. Předpokládá se vypsání další výzvy v rámci ROP NUTS II Jihozápad.“

Starosta Tlučné Stanislav Volf Deníku sdělil, že se obec v příštím roce chystá žádat znovu. „Je to rozčarování. Po jedenácti letech slibů všech vlád, institucí, krajů i poslanců nemáme nic,“ řekl.