. Kniha se podrobně zabývá vývojem japonské vojenské vrstvy a legendami opředené bojovníky představuje jako lidi z masa a kostí.

„Ocenění si moc vážím, je pro mne skutečně velká čest být například po boku historika Petra Čorneje, který získal ocenění za knihu Jan Žižka. Především je pro mě cena motivací do další práce,“ říká Roman Kodet, který už má rozepsanou další publikaci. I s ní zůstává v zemi vycházejícího slunce, zaměřuje se však na období poloviny 19. století, kdy se Japonsko začalo otevírat světu.

Slavnostní předání cen Miroslava Ivanova za rok 2020 se zatím z důvodu pandemie koronaviru nemohlo uskutečnit. Klub autorů literatury faktu však s předáváním cen počítá a termín stanoví, jakmile to epidemiologická situace v ČR umožní.

Kniha Příběh samurajů. Život a svět válečníků starého Japonska, která vyšla v roce 2018 v Nakladatelství Epocha, představuje svět předmoderního Japonska - jeho politické a sociální struktury i geografickou realitu, především se pak zabývá historií japonské vojenské vrstvy. V oceněné publikaci Roman Kodet vysvětluje vývoj třídy samurajů a její vojenské schopnosti. V samostatných kapitolách se zabývá otázkou vojenských strategií, formou konfliktů a vývojem zbraní v předmoderním Japonsku. Důležitým tématem knihy je způsob života samurajů od narození jedince až do jeho smrti. Publikace obsahuje také stručný přehled politických dějin Japonska od počátku až do zániku vojenské třídy.

Příběh samurajů zaznamenal už krátce po svém vydání velmi pozitivní ohlasy, a to i v rámci akademické obce. Poté, co byl náklad během necelých dvanácti měsíců vyprodán, si publikace vyžádala dotisk. Uznání si ovšem vysloužila už předchozí kniha Romana Kodeta Války samurajů (Nakladatelství Epocha, 2015), která získala Cenu Miroslava Ivanova v roce 2016 v kategorii pro autory do 39 let.

Obě publikace se podle Romana Kodeta vzájemně doplňují. Války samurajů přináší přehledné dějiny japonského vojenství, Příběh samurajů popisuje formování samurajské vrstvy, uvažování jejích příslušníků, to, jak se oblékali, kde žili, jak se bavili a jakým způsobem vedli válku. Obě knihy jsou určeny odborné i laické veřejnosti. Přečíst si je tak může fanoušek japonské či samurajské historie i někdo, kdo si chce rozšířit obzory a dozvědět se něco o zcela specifické kultuře.

Roman Kodet má na svém kontě například také monografii Rakousko-Uhersko a Osmanská říše před první světovou válkou (ZČU, 2015). Pravidelně přispívá odbornými a popularizačními studiemi do českých i mezinárodních periodik. Na Fakultě filozofické ZČU založil v roce 2018 Centrum japonských studií, jehož cílem je podporovat studium japonských dějin a kultury a přiblížit Japonsko veřejnosti například prostřednictvím přednášek. Centrum také přispívá ke spolupráci ZČU s japonskými univerzitami a dalšími institucemi.