S rokem 2012 je spojen konec mayského kalendáře, kterému mnozí přičítají konec světa. Co na to karty?
Konec světa tak, jak ho známe ze scifi filmů, zcela určitě nehrozí. Něco by se ale přeci jen dít mělo. Už teď, když se podíváme na současné události, můžeme v nich spatřit velké poselství vyžadující velké změny. Příští rok se v nich bude jen pokračovat a nezdá se, že by to bylo něco příjemného. Mnoho věcí se bude muset dělat trochu jinak než dosud, o všem budeme muset více přemýšlet. Je možné, že k tomu budeme donuceni různými, osobními nebo světovými událostmi. Začnou vyplouvat na povrch nepříjemné věci, obavy se začnou stávat reálnějšími a trápení budou blíže, než byly dosud. Celý rok se budou věci zpomalovat, vše se trochu zbrzdí. Velký vývoj tedy nemůžeme očekávat. Každý tak ale dostane čas zamyslet se nad sebou samým, skutečnými potřebami a pravými hodnotami. Dostaneme možnost vypořádat se s dávnými křivdami a vymést pavučiny z duše. Jak ji ale každý využijeme, záleží už jen na nás.

Co nám přinese rok 2012 zásadního?
Co se týká konkrétních událostí, vypadá to na zvýšené množství útoků, které se budou stupňovat nejen v četnosti ale také v intenzitě. Lidská pomstychtivost a útočnost skutečně nebude znát mezí. Ať už se bude jednat o mezilidské, třeba kolegiální projevy, nebo celosvětové útoky, a to možná i z dříve klidných, slunných a přátelských zemí. Každá taková událost nás má však opět dovést k zamyšlení, pochopení a tím pádem zamezení jejího opakování.

Jaký bude příští rok z hlediska mezilidských vztahů?
Zdá se, že to je hlavní téma příštího roku. Už teď můžeme kolem sebe sledovat, jak končí dlouholeté spolupráce a rozpadají se dříve idylické vztahy. To zřejmě bude pokračovat i v příštím roce. Všechno, co už zde nemá své místo, zkrátka skončí. Bude to sice velmi bolestivé, ale nutné, aby tak vzniklo místo pro něco nového a lepšího. Pravděpodobná je zvýšená rozvodovost, propouštění i hádky a konflikty. Dejme ale volný průchod těmto emocím, pokud něco už dlouho potřebovalo změnu, je na ní nejvyšší čas.

Co čeká město Plzeň v příštím roce?
Plzeň by měla v příštím roce doslova vzkvétat. Jak po materiální stránce, nové projekty, budovy a sídla, tak po té duchovní, které by bylo dobré, dát větší prostor. Mohou vznikat nové spolky, založené na duchovním základu a firmy, které se neorientují už jen na zisk, ale také na vyšší smysl svého počínání. Je zde také vidět větší vliv žen v našem městě, kterým by se měl dát větší prostor pro jejich působení.

Jak vidí karty budoucnost Evropské unie a Eura v nadcházejícím roce? Máme se připravit na krizi?
Evropská unie je nesmírně mocné a stabilní sdružení. Má velký vliv a oporu v lidech, kteří jí vedou i podléhají. V příštím roce by se jí ještě neměly dotknout nějaké velké změny, svou pozici si asi udrží. Hrozí zde však jedno velké nebezpečí. Pokud se z moci a stability stane všemocnost a neotřesitelnost a prosazování za každou cenu, může se zbortit jako domeček z karet. Ego a pýcha zde nemá co dělat, hrát si na velké pány, dlouho nevydrží. Pokud však bude na prvním místě myšlenka pospolitosti, bude mít před sebou ještě dlouhou pouť. Euro však může být v příštím roce skutečně trochu ohrožené, platí pro něj stejné podmínky zachování jako u celé EU, ale zde navíc hrozí další nebezpečí. Jsou věci, které se nedají brát na lehkou váhu a považovat je za samozřejmost. Je nutné pro ně pracovat a starat se o jejich rozvoj. Sami od sebe nevydrží. Je možné, že se tedy trochu otřese, než si všichni znovu uvědomíme jeho důležitost a začneme se starat o naši budoucnost. Skutečné ohrožení, ne-li velká krize, by však nastat neměla. Jen si pro ni příští rok můžeme začít připravovat půdu. Bude to záležet na nás samotných.

Anna Bechná

Narodila se 11. dubna 1984 v Plzni a výkladu tarotu se věnuje už dvanáct let.
Každý týden vychází v Plzeňském deníku její tarotová poradna, v níž čtenářům odpovídá na jejich dotazy.

Podrobné informace o tom, jaký bude příští rok pro jednotlivá znamení zvěrokruhu, se dočtete v Deníku v průběhu příštího týdne.

Martina Němcová