„Proměna Chlumu patří mezi naše priority. Chceme z Chlumu vytvořit nejen místo, které bude patřit mezi nejvyhledávanější v Plzni, ale bude vhodné i k zábavě a posezení s přáteli u dobrého jídla a plzeňského piva. Jsem proto moc rád, že jsme nyní mohli představit studii, která nás k tomuto cíli významně přibližuje,“ říká starosta obvodu Tomáš Soukup (ANO). Dominantou vrcholu je 25 metrů vysoká rozhledna. Postavena byla s chatou Luďka Pika dřívějším Svazem čs. dělnických turistů v roce 1926, do dnešní podoby dorostla o tři roky později. Zatímco chata byla i kvůli chybějící péči zbořena v roce 1999, rozhledna byla prohlášena za chráněnou kulturní památku, jejíž provoz v současnosti zajišťuje Klub českých turistů.

Stavební investici autoři studie odhadují na 16 až 17 milionů korun, s infrastrukturou pak na zhruba 25 milionů bez DPH.

Termín úprav a realizaci samotné stavby nového objektu v současné chvíli nelze specifikovat, skutečností by se mohly stát v horizontu několika let. „Chlum je vedle Radyně a Krkavce jedním z významných symbolů okolí našeho města. Od pamětníků často slýchávám, jaké to bylo příjemné místo s turistickou chatou a sálem, kde se od nepaměti tancovalo. Chceme mu proto vrátit zašlou slávu, kterou si podle nás Chlum rozhodně zaslouží,“ dodává místostarosta čtvrtého obvodu Zdeněk Mádr (ODS).

Studie navrhuje úpravy okolí rozhledny, které zvyšují možnosti trávení volného času v lokalitě, a to nejen umístěním multifunkčního objektu, ale také doplněním mobiliáře, úpravou sítí cest a povrchů a zajištěním krajinářské koncepce včetně návrhu dosadeb či sadových úprav. „Stavebním kamenem proměny Chlumu se stala územní studie Bukovec – Krajina, kterou jsme dokončili před dvěma lety. V rámci té jsme se čtvrtým městských obvodem identifikovali místa, která si zaslouží detailnější zpracování. Hlavním z nich je přirozeně vrchol Chlumu a okolí rozhledny. K realizaci projektu je nutná majetková příprava, částečná úprava územního plánu v daném místě a změna funkce lesa z hospodářského na rekreační,“ říká Jaroslav Holler, vedoucí úseku veřejného prostoru a životního prostředí Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Autory podoby okolí Chlumu jsou Ondřej Janout, architekti Aleš Kubalík (ateliér Sporadical) a Bohuslav Strejc a Lucie Tlustá z NPÚ, která se věnuje krajině, parkům a zahradní architektuře. „Objekt ve tvaru písmene L nám vymezuje prostor okolí rozhledny. Svou zadní částí je dům situován zády k lesu, přední částí pak otevírá prostor, který chceme, aby byl využíván. Jedná se o bezprostřední okolí rozhledny a prostor lesoparku a posezení pod stromy. Součástí objektu je restaurace, turistický přístřešek, sociální zařízení a altán,“ říká Janout. „Rozhledna zůstává v lapidární geometrii těžištěm a nový objekt podporuje její význam. Za hlavní prostor považujeme zahradní restauraci a komunitní sál, který věříme, že bude sloužit k mnoha aktivitám, od skautských setkání až po různé slavnosti. Oba prostory jsou směrovány k rozhledně a místu dávají novou energii,“ dodává architekt Kubalík.